Echtpaar krijgt deel kosten terug na mislukt hypotheekadvies

Echtpaar krijgt helft kosten terug na mislukt hypotheekadvies
© Mohamed Hassan, Pixabay

Van een “redelijk bekwaam en redelijk handelend” hypotheekadviseur mag verwacht worden dat zij op de hoogte is van het acceptatiebeleid van de verschillende krediet-
verstrekkers waarmee zij samenwerkt, oordeelt de Geschillencommissie van het Kifid.

Een echtpaar wendt zich tot hypotheekadviseur Intersant voor advies en bemiddeling voor een hypothecaire geldlening om de aankoop van een appartement te financieren. Hoewel de adviseur diverse werkzaamheden uitvoert, slaagt ze er niet in niet om een hypotheek te verkrijgen. Die regelt het echtpaar uiteindelijk zelf ergens anders.

De adviseur stuurt het stel daarop een factuur voor 75% van de overeengekomen advies- en bemiddelingskosten – zoals afgesproken in de opdracht tot dienstverlening. Ook heeft Intersant kosten voor een inkomensverklaring, die uiteindelijk niet nodig bleek, bij de consument in rekening gebracht.

Verkeerd ingeschat

De consument vindt dat Intersant haar zorgplicht heeft geschonden. Was de adviseur beter op de hoogte geweest van het acceptatiebeleid van de kredietverstrekkers met wie zij samenwerkt, dan was in het oriëntatiegesprek al duidelijk geworden dat een hypotheekaanvraag niet zou slagen.

“Het lijkt er (…) op dat de opdracht verkeerd is ingeschat (…) Ik vind de 75% kosten van het advies daarom ook niet echt toepasselijk bij hoe het proces nu verlopen is”, schrijft de man in een mail aan de adviseur.

De consument en zijn echtgenote wisten dat de te verstrekken hypotheek qua rentepercentage zou kunnen mee- of tegenvallen ten opzichte van de inschatting door Intersant tijdens het oriëntatiegesprek. Maar dat er uiteindelijk in het geheel geen mogelijkheid was voor een hypotheek, had niemand voorzien. Intersant weerspreekt dit door te stellen dat zij nu eenmaal niet van alle hypotheekverstrekkers waarmee zij samenwerkt de regels kan kennen.

De Geschillencommissie van het Kifid gaat mee in de klacht van de consumenten: de adviseur heeft niet de zorg betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot mag worden verwacht. De consument en zijn echtgenote hebben € 746,- voor een inkomensverklaring aan Intersant moeten betalen waar zij achteraf niets aan hadden. Ook hebben zij niets gehad aan de dienstverlening door Intersant, die hen in totaal € 2.921,- heeft gekost (€ 2.175,- voor dienstverleningskosten en € 746,- voor kosten inkomensverklaring).

Daarnaast ontbreekt bij de processtukken een adviesrapport. Daarmee is de dossiervorming van Intersant in deze klachtprocedure onvoldoende geweest.

Terugbetalen

Vaststaat dat Intersant diverse werkzaamheden voor de consument en zijn echtgenote heeft verricht. In de opdracht tot dienstverlening staat dat de advieskosten € 2.000,- bedragen en de bemiddelingskosten € 895,-. De commissie is van oordeel dat Intersant slechts 50% van de overeengekomen advieskosten, dat is dus € 1.000,-, bij de consument in rekening had mogen brengen en geen bemiddelingskosten. Intersant heeft immers niet bemiddeld. Ook heeft Intersant ten onrechte de kosten van de inkomensverklaring (€ 746,-) bij de consument in rekening gebracht. De commissie oordeelt dat de adviseur € 1.921,- (dat is € 2.921,- minus € 1.000,-) aan de consument moet terugbetalen.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES