Dossier UNIGARANT (Deel 4) Klantvriendelijkste verzekeraar

Het is vaak feest bij ANWB en Unigarant.

vervolg op publicatie 03

Deze publicatie heeft betrekking op de rol van Unigarant als het klantvriendelijkste bedrijf én verzekeraar van Nederland. In 2015 kreeg Unigarant voor het 3e opeenvolgende jaar het Keurmerk Klantgericht verzekeren.

De ANWB laat zich dus in een brief aan de leden voorstaan op een snelle schadeafwikkeling.

Snelle schadeafwikkeling
Deze belofte van de ANWB komt verrassend overeen met de werkelijkheid zoals ik deze heb ervaren.
Haar verzekeraars Unigarant en UVM lijken zich inderdaad regelmatig naar de brievenbus te spoeden om hun polishouders te vertellen dat de schade niet is gedekt.

“U had daar niets te zoeken”
Stichting Schade Begeleidings Bureau SBB heeft in de afgelopen jaren regelmatig met verbazing vastgesteld hoe “creatief”  men bij Unigarant/UVM is om schades af te wijzen. Toen een zeiljacht aan de grond liep vanwege een storing aan de voortstuwingsinstallatie, stelde Unigarant in haar afwijzing: “U had daar niets te zoeken !”.
Zoiets schrijft men toch niet als men zich er op laat voorstaan de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland te zijn!

Hulp van de regen in de drup
Opvallend is dat de ANWB zich op haar website in de hoedanigheid van Hulpverlener de leden adviseert om te kiezen voor verzekeringsproducten van Unigarant. 

ANWB HULPVERLENERVerzekeringsproducten die vol zitten met valkuilen.
In de voorgaande publicaties is daaraan reeds aandacht geschonken: 

01 ANWB staat voor kwaliteit
02 Schadegebeurtenissen
03 Onbewuste merkelijke schuld

Kifid
Zowel de Ombudsman van Kifid als de Tuchtraad van Kifid hebben zich ten gunste van bepaalde klagers uitgesproken, maar verzekeraar UVM, Unigarant en de ANWB laten hun andere polishouders met schade gewoon in de kou staan.
Kifid Ombudsman
Rechtsongelijkheid
Het gevolg is rechtsongelijkheid tussen consumenten onderling. Een doortastende klager krijgt zijn schade wel vergoed.
De ander is onwetend van de uitspraken van Kifid en krijgt niets.

Oneerlijke handelspraktijken
Verzekeraars die eerlijke producten aanbieden, kunnen niet concurreren met verzekeraars die oneerlijke producten op de merkt brengen. Gelet op Solvency 2,3 etc., zouden verzekeraars er verstandig aan doen om de schadereservering voor afgewezen schades te herzien, nadat Kifid zich heeft uitgesproken.

Openbaar register
Het is naar mijn mening wenselijk dat er een openbaar register komt, waarin het intermediair kan controleren welke gevolgen zulke uitspraken hebben voor andere reeds afgewezen schadegevallen. Verzekeraars mogen immers niet beter worden van arglist (= iedere doortraptheid, leugen of kunstgreep, aangewend om een ander om de tuin te leiden, te misleiden of te bedriegen).

Tijd om te veranderen : Aan de markt is de keuze :
Ofwel discipline in de markt en anders : opgelegde standaardisatie.

Als dergelijke praktijken niet worden aangepakt door het Verbond van Verzekeraars, vraagt de markt zelf in feite om ingrijpen door de Autoriteiten.
Die zouden wel eens kunnen eisen dat er gestandaardiseerde producten komen.

Wie daarna nog wil afwijken, moet dat dan maar in een separaat clausuleblad gaan aanbieden. Zoals op de Assurantiebeurs / Co-assurantiemarkt de gewoonte is.

Informeren van partijen
Stichting SBB heeft de directie van Unigarant en KNAC in de afgelopen jaren regelmatig in kennis gesteld van een schier eindeloze reeks juridische, verzekeringstechnische en praktische gebreken, die door de ANWB structureel in alle polisvoorwaarden zijn of waren doorgevoerd.
Ook de voorzitter van de ANWB, de heer Guido van Woerkom, is door SBB persoonlijk per email geïnformeerd over deze zaken. Maar de heer Van Woerkom heeft vermoedelijk geen verstand van verzekeringen, dus verkoos hij het daarop niet te reageren.
Redactionele zorgvuldigheid
Van de meeste correspondentie is gelijktijdig een kopie gezonden naar Het Ministerie van Financiën, DNB, AFM en/of naar Het Verbond van Verzekeraars.
Beterschap ?

UVM/Unigarant hebben vervolgens een aantal verbeteringen doorgevoerd.
De KNAC is door ondergetekende in mei 2014 geïnformeerd over een aantal in het oog vallende gebreken, erkende het bestaan daarvan en heeft ogenblikkelijk de motorrijtuigpolis voor de verzekering van Classic Cars aangepast. Recent liet de KNAC mij weten dat zij UVM toestemming heeft gevraagd om dit jaar ook de motorrijtuigverzekering van de gewone leden van de KNAC te mogen aanpassen.
Ik vraag mij dan af : hoe lang gaat dit nog duren ?

Bewust hardleers
Maar UVM heeft de talrijke juridische fouten in de producten niet structureel aangepakt.
De ten onrechte afgewezen schades niet alsnog toegekend.
Sterker nog: tot op de dag van vandaag verkoopt zij verzekeringsproducten, waarin valkuilen zitten waarvoor consumenten niet gewaarschuwd worden.
Zoals nog steeds in de voorwaarden motorrijtuigverzekering voor gewone leden van automobielclub de KNAC (lees meer) .

Vervolg : Zie deel 5

 

GEEN REACTIES