Dossier UNIGARANT (Deel 2) “Ik zeg nog zo : Geen Bommetje”

Zie wetenschappelijke publicatie "Er viel een Koe uit de lucht".

Vervolg op publicatie 01

Deze publicatie heeft betrekking op een bepaling die vrijwel standaard is opgenomen in ANWB-verzekeringsproducten die bij UVM worden ondergebracht en zoals die ook door partijen als de KNAC aangeboden worden.

Schadegebeurtenissen! Wat is dat nu weer?
In iedere opleiding tot financieel adviseur leert men welke schade is gedekt als er sprake is van een verzekering op basis van “alle van buiten komende onheilen”.
Iedere professional weet dan dus wat er wordt bedoeld.

Is het u ooit opgevallen dat de verzekeringsproducten van de ANWB dekking bieden op basis van de  volstrekt onbekende norm “van buiten komende schadegebeurtenissen”?
Zie bij voorbeeld de Algemene voorwaarden motorrijtuigverzekeringen van de KNAC:
In art. 1 sub 4 is de dekking gebaseerd op gevaren die vallen onder zgn. “schadegebeurtenissen”.
Maar wie van u heeft ooit onderzocht wat de ANWB eigenlijk onder zo’n Schadegebeurtenis verstaat?
De ANWB verstaat daaronder:
“een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.”

In art 28 sub 3c worden daaraan nog de woorden “plotseling” en “van buiten komend” toegevoegd.
De risicodekking casco luidt dan feitelijk:
“Alle plotseling, van buiten komende, een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.”
En dan worden daaraan nog toegevoegd een reeks van gebeurtenissen die overigens ook “schadegebeurtenissen” worden genoemd, te vinden in art. 28.1 van de Knac-polis.
Alleen al in de voorwaarden van de KNAC wordt maar liefst 41 keer verwezen naar de term schadegebeurtenissen ! Een perfect voorbeeld van een verzekeringsproduct dat de toets der kritiek niet kan doorstaan.

Verwarrend
Als ik ergens de woorden “van buitenkomende schadegebeurtenisen” ziet staan, denk ik in eerste instantie dat men doelt op een dekking tegen alle “van buitenkomende onheilen“.
Maar dat is dus een grove vergissing. Je moet bij de ANWB dus heel goed op de kleine lettertjes letten. Voor je het weet blijkt je onbewust een verzekering te hebben afgesloten die de schade niet dekt of kan het gebeurde worden toegewezen aan een uitgesloten omstandigheid.

Rechter te Assen begrijpt er ook niets van
Mocht u toevallig wel begrijpen wat er nu wel of niet gedekt is bij de verzekeringsproducten van de ANWB, dan nodig ik u hierbij uit om dit in begrijpelijke taal uit te leggen. Het zou mij verbazen als  gewone consumenten nog kunnen snappen wat de ANWB eigenlijk dekt. 

Het Hof te Leeuwarden
Het Hof te Leeuwarden heeft in 2012 uitspraak gedaan in een zaak over een door Unigarant afgewezen schade aan een jacht dat is gezonken in een jachthaven nabij Marseille.
Het Hof stelde UVM in het gelijk. Over deze uitspraak publiceerden de welbekende hoogleraren Prof. Wansink en Prof. Tiggele van der Velde de wetenschappelijke publicatie “Er viel een Koe uit de lucht.”

Ik zei nog : “GEEN BOMMETJE! “

In deze publicatie maken zij duidelijk wat er fout is aan deze uitspraak. Daarin staat tevens een duidelijke explicatie over de dekking “van buitenkomende onheilen” .

Verkoopt men knollen voor citroenen bij de ANWB?
In commerciële uitingen laten ANWB/UVM/Unigarant zich namelijk graag voorstaan op kwalificaties als “een waterdichte verzekering” op basis van de alom erkende dekkingvan buitenkomend onheil”.
Maar in de verzekeringsvoorwaarden van de Unigarant bootverzekering is daarvan niets terug te vinden.

Tot inkeer gekomen? Vergeet het maar!
De bekende hoogleraren hebben inmiddels bijval gekregen van de Tuchtraad van Kifid, maar de veroordeling van UVM heeft tot op de dag van vandaag niet geleid tot herziening van het afwijzende standpunt van onze Nationale hulpverleners.
En dus vraag ik onze lezers :
Kent u consumenten die daarvan het slachtoffer zijn ?

Vervolg : Zie Deel 3

GEEN REACTIES