Dossier UNIGARANT (Deel 3) Onbewuste merkelijke schuld niet gedekt

Vervolg op publicatie 02

Deze publicatie heeft betrekking op een bepaling die vrijwel standaard is opgenomen in ANWB-verzekeringsproducten, zoals die ook door de KNAC aangeboden worden.
A) OPZET
In iedere opleiding tot financieel adviseur leert men dat schade niet gedekt is als de eigenaar/belanghebbende deze opzettelijk heeft veroorzaakt.
Iedere consument begrijpt deze uitsluiting. Maar mag deze uitsluiting ook worden ingeroepen t.a.v. andere belanghebbenden ? Meer weten:  Lees hier hoe dat zit. 

B) Onbewuste merkelijke schuld van een belanghebbende
Is het u ooit opgevallen dat verzekeringsproducten van de ANWB zijn voorzien van een uitsluiting voor al dan niet bewuste merkelijke schuld.  En dat deze uitsluiting ook wordt ingeroepen t.o.v. andere belanghebbenden, als de veroorzaker slechts partieel belanghebbende is ! 
Zo ook bij de KNAC. Zie art. 13, 1 sub b. Meer weten ? Lees hier hoe dat zit.

C) Schuld van een andere aanwezige
En in iedere opleiding tot financieel adviseur leert men dat binnen het kader van verzekeringsproducten sprake kan zijn van verzekerden die niet de verzekeringsnemer zijn. Denk dan aan passagiers in een auto of personen die mee varen aan boord van een schip. Ook hen zou een ongeval kunnen overkomen en dan dekt de polis vaak ook voor deze verzekerden een uitkering. In dat kader zijn zij een verzekerde.
In de producten van de ANWB is een uitsluiting opgenomen voor schade ontstaan door schuld van de verzekerde en daaronder vallen dus ook personen die geen belanghebbende zijn. In dit kader is de navolgende publicatie van belang.

D) Onbewuste merkelijke schuld van een andere verzekerde
Maar wie is het ooit opgevallen dat producten van de ANWB zijn voorzien van voorwaarden, waarin staat dat ook aansprakelijkheid, als gevolg van onbewuste merkelijke schuld van al deze verzekerden, niet is gedekt? Zie b.v. ook art. 13 sub b., art 19, sub 1, art. 19 sub.1, art 22 sub 3, art.27 sub 4, art.31 van deze voorwaarden van de KNAC.

VOORBEELD
Veroorzaken zij een ongeval waarbij een binnenvaartschip met chemicaliën betrokken is of een tankwagen met benzine waarbij UVM deze verzekerden onbewuste merkelijke schuld kan verwijten, dan is de cascoschade van de belanghebbenden niet gedekt maar de aansprakelijkheid dus ook niet! 

Of vergelijkingssites als Independer dit gapende gat in de dekking al hebben ontdekt, kunt u het beste zelf eens bekijken op deze website.

Vervolg : Zie Deel 4

GEEN REACTIES