DEEL 5 : Woordvoerder Nijboer (PvdA)

verzekeraars
Vervolg op : DEEL 4 : Woordvoerder Snels (GL)
Het woord is aan de heer Nijboer (PvdA):
Voorzitter, dank u wel. De wet tot implementatie van de richtlijn is op zichzelf in de basis goed. Daar ga ik dus ook niet te veel woorden aan vuil maken. Dit wetsvoorstel was ook eerst als hamerstuk geagendeerd. Maar ik heb nog twee punten waarop ik graag mijn licht wil laten schijnen namens de PvdA-fractie en waarop ik graag een reactie van de minister vraag.”

Het eerste punt is de schadeverzekeringen.
Die vallen niet onder het provisieverbod. Dat was destijds omdat het om relatief kleine bedragen gaat: een fietsverzekering, een telefoonverzekering. Het is sowieso maar de vraag hoe verstandig mensen eraan doen om dat spul allemaal aan te schaffen, maar goed, het wordt allemaal verkocht. Daarvan zeiden we toen: het is eigenlijk niet nodig. Maar er kan wel heel veel marge op worden gemaakt. De vraag is dus of je daarvoor niet een provisieverbod zou moeten overwegen, zeker als je ziet dat de evaluatie van het provisieverbod eigenlijk ronduit positief is.
Geachte heer Nijboer : de verzekeringsproducten waarop u doelt, worden zelden of nooit verkocht door het adviserende intermediair.

Nevenverzekeringstussen-personen.
U heeft het over producten die verkocht worden door zgn. Nevenverzekeringstussenpersonen. Dat zijn lieden die volstrekt geen verstand van verzekeringen hebben en inderdaad, u heeft gelijkt , het verzekeringsproduct zien als een aardige bron van inkomsten.
Dat is dan ook precies de reden waarom Findinet de Minister met kracht heeft afgeraden om Nevenverzekeringstussenpersonen vrij te stellen van de plichten die gewone adviseurs wel in hun schoot geworpen krijgen. Zie onze publicatie dd 21-01-2018.
De heer Nijboer vervolgt : 
Als je dat niet doet, moet je dan niet ten minste duidelijk en inzichtelijk maken wat die provisies zijn? Dit sluit aan bij wat mevrouw Leijten zojuist zei. Dat zou toch wel het minste zijn, zou ik zeggen. Maak in ieder geval inzichtelijk wat iemand die zo’n verzekering verkoopt eraan verdient.
Het zou mij niet verbazen als er verzekeringen zijn waarbij de provisie hoger is dan de verzekering zelf. Dat gebeurt, en het is best wel problematisch. Stel, je hebt een telefoonverzekering, en die kost een paar tientjes. Hoe weet je dan wat de provisie is en wat de daadwerkelijke waarde van de verzekering is? Eigenlijk zou het wel goed zijn om dat debat te voeren, denk ik.”
RED : NEVENVERZEKERINGSTUSSENPERSONEN…. MENEER NIJBOER !
Transparantie beloning websites
“Het tweede punt gaat ook over inzichtelijkheid, namelijk wanneer je verzekeringen aanschaft via websites.
FEE = PROVISIE
Welke fee krijgen die dan?
Independer is natuurlijk een van de bekendste.
Ook in dit geval is er best veel voor te zeggen om te weten hoe het verdienmodel in elkaar zit, of je ook op een andere manier verzekeringen kunt afsluiten, die goedkoper voor jou zijn, en of je via die sites eigenlijk wel het beste advies krijgt of slechts een advies waaraan zij de meeste provisie verdienen. We zouden op zijn minst moeten regelen dat je weet wat ze eraan verdienen, dus wat de prikkels zijn voor zo’n website. Hoe kijkt de minister daartegen aan? Want er worden nogal wat van die verzekeringen verkocht via websites waarbij je als consument de indruk krijgt dat je onafhankelijk de beste deal krijgt voorgeschoteld, hoewel je eigenlijk wel voelt en weet dat dat niet zo is. Die websites en mensen moeten ook bestaan en we zijn niet allemaal gek, dus we weten wel dat er ergens iets blijft hangen. Maar we weten niet precies hoe. Het zou goed zijn om dat wel te weten. Dus ik wil de minister vragen of hij bereid is om dat inzicht te geven. Hoe moet dat wettelijk? Of moet het anderszins? Want ik zou het wel goed vinden als dat gebeurt.
Sorry meneer Nijboer: dat staat al in de IDD (14).

De voorzitter:
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Ronnes van het CDA.

Debatverslag wordt vervolgt in :
DEEL 6 : Woordvoerder Ronnes (CDA)

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES