CFD wil gelijk speelveld bij provisietransparantie

CFD wil gelijk speelveld bij provisietransparantie

De Commissie Financiële Dienstverlening zegt zich grote zorgen te maken over het standpunt van het Verbond van Verzekeraars over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. De CFD roept verzekeraars op om het bestuur van het Verbond te gaan ‘bijsturen op dit punt’. Dit meldt CFD-voorzitter Edwin Herdink in de nieuwsbrief van de branchevereniging.

Aan de evaluatie van het provisieverbod, nu twee jaar geleden, werd ook de discussie over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen gekoppeld. Zowel de AFM als het Verbond pleitten er toen voor om tegelijk met de invoering van de Europese Insurance Distribution Directive (IDD) ook actieve transparantie bij de verkoop van schadeverzekeringen door intermediairs in te voeren. Zo zou de hoogte van de provisiekosten voor alle klanten zichtbaar worden. Minister Hoekstra hield dit uiteindelijk tegen, maar de discussie woedt nog steeds.

De CFD pleit al enige tijd voor een gelijk speelveld en wil dat ook de overige 85% van de premie die een klant voor zijn schadeverzekering betaalt, inzichtelijk worden. Dit onder het motto ‘partiële transparantie = perverse transparantie’. Het Verbond heeft echter geen enkele interesse om zijn leden te vragen de besteding van de poliskosten openbaar te maken, aldus Herdink. Hij roept de leden van het Verbond daarom op om zelf in te grijpen. ‘Dan komt de dialoog weer op gang en kunnen we echt werk gaan maken van een gelijk speelveld.’

Actieplan Consumentenkeuzes
Ander punt dat Herdink aanstipt in zijn nieuwsbrief is het Actieplan Consumentenkeuzes van het ministerie van Financiën. Binnen dit initiatief bedenken verschillende partijen, zoals banken en verzekeraars, samen met universiteiten en hogescholen nieuwe manieren om consumenten ertoe te brengen minder intuïtief en meer overwogen financiële keuzes te maken. Zo hoopt de minister financieel kwetsbare consumenten sterker te maken. Aanvankelijk waren financieel dienstverleners niet betrokken bij het Actieplan. Na enig aandringen van de CFD zijn zij nu ook welkom. De CFD roept zijn leden op om deel te nemen en vindt dit ‘een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het verdere herstel van vertrouwen in de sector’.

GEEN REACTIES