Aanpassing bedrijfsschadeverzekering na twee Corona-jaren

Weer ligt er een Corona-jaar achter ons. Verzekeraars opgelet!

OMZET ESSENTIELE WINKELS BUITEN PROPORTIONEEL GESTEGEN?
Sommige ondernemers hebben hun omzet zien verdubbelen, zoals bij essentiële winkels en viswinkels het geval zal zijn.
Zal de omzet komend jaar ook zo sterk groeien ?
Moet de verzekeringsdekking voor bedrijfsschade opgeschroefd worden naar het niveau van 2021?

OMZET NIET-ESSENTIELE BEDRIJVEN INGESTORT!
En hoe moet dat met ondernemingen die ernstig omzetverlies leden als gevolg van de Lockdowns?

Declaratieformulieren en naverrekening
Makelaars en Verzekeraars zullen binnenkort wel weer gaan vragen om opgave van de jaarcijfers, want als de omzet is tegengevallen, bestaat doorgaans recht op restitutie van teveel betaalde premie. Zeker als de omzet twee jaren achtereen is tegengevallen, raakt men het zich kwijt op de feitelijke omvang van het verzekerde belang.

Met een bedrijfsschadeverzekering beoogt de ondernemer zich te verzekeren van een vergoeding bij verlies van omzet die het gevolg is van een gedekt evenement zoals brand, storm, waterschade of inbraak.

Deze vergoeding wordt gebaseerd op de bruto winst van de onderneming.
Helaas denken veel ondernemers dat een bedrijfsschadeverzekering hen de schade zal vergoeden op basis van de winst van de onderneming voor belasting.

Voorbeeld : Discotheekbedrijf “HT” B.V.
Dit fictieve discotheek heeft in 2019 een omzet van € 10.000.000,= excl. BTW.
Over dit bedrag is door hem 21 % BTW afgedragen aan de fiscus.
Zijn inkoop (voornamelijk optredens van derden) bedroeg € 2.500.000,= excl BTW.
Zodat hij de door hem betaalde 21% BTW bij zijn aangifte mocht verrekenen.

In 2019 had hij natuurlijk ook andere (vaste en variabele) kosten zoals :
Huur, lonen en salarissen, pensioenpremies, verzekeringen.
Energie voor keuken, verwarming, elektriciteit en luchtbehandeling.
Afschrijving op verbouwingen, machines en inventaris, vervoersmiddelen.
Zijn eigen in loon.
Gratificaties en bonussen
Vervoerskosten
In totaal bedragen deze kosten de somma van € 6.250.000,=
Het resultaat van van de onderneming is dan dus :
€ 10.000.000,= (omzet)
af: €   2.500.000,= (inkoop)
——————-
C   €   7.500.000,= (netto omzet)
af: €   6.250.000,=  (vaste en variabele kosten)
——————–
A   €   1.250.000,= Bruto winst.
af: €        32.000,= over de eerste € 200.000,- (16%)
af: €      262.500,= over het saldo van de winst (25%)
——————–
B   €      955.500,= Netto winst
Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming, tenzij het hele bedrag of een deel daarvan wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Dan is daarover dividendbelasting verschuldigd.

Ondernemers die vervolgens schade lijden als gevolg van een gedekt gevaar, moeten dus zorgdragen voor een verzekering die deze schade dekt.

En toen kwam de lockdown
De omzet is in 2020 gedaald tot € 1.000.000,=.
De verzekerde som op de polis is al vele jaren € 1.000.000,= (D).

Welke van de onderstaande stellingen is juist?

A) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan DDde te verwachten bruto winst van een normaal jaar (keuze A)
B) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan DDde  te verwachten netto winst van een normaal jaar (keuze B)
C) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan DDde te verwachten Netto Omzet van een normaal jaar (Keuze C)
D) Een bedrijfsschadeverzekering dekt alle schade tot maximaal de verzekerde som DD(Keuze D), met een overdekking van maximaal 30%.

Weet u hoe het zit? 
Controleer of u het bij het juiste eind heeft en klik op één van de bovenstaande
regels.

GEEN REACTIES