Keuze A) Berekening van de te verzekeren omvang Bedrijfsschade

FOUT!
A) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan DDde bruto winst van een normaal jaar (zie A)
    Want de bruto winst is slechts het resultaat van de omzet. Als de omzet daalt, dan zijn DDde vaste en variabele kosten niet gedekt door omzet. Die komen dan dus ten late van DDhet bedrijfsresultaat.

OOK FOUT:
B) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan DDde  netto winst van een normaal jaar (B)
DDWant de netto winst is slechts het resultaat van een jaar lang ondernemen. Als er DDsprake is van bedrijfsstilstand, dalen de inkomsten terwijl de vaste en variabele lasten DDgewoon ten laste van het bedrijfsresultaat komen.

OOK FOUT:
D) Een bedrijfsschadeverzekering dekt alle schade tot maximaal de verzekerde som (D), DDmet een overdekking van maximaal 30%
DDWant zelfs met 130 % dekking, zal de ondernemer niet in staat zijn om alle kosten
DDkosten, doorlopende lasten en afschrijvingen te betalen.

Het enige goede antwoord is : 
C) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk DDzijn aan de Netto Omzet van een normaal jaar (C), want alleen dan zal de
ondernemer in staat zijn om de kosten van lonen en salarissen, verwarming,
telefoon en afschrijvingen te betalen tijdens de periode van de
bedrijfsstilstand.

GEEN REACTIES