Keuze D: Berekening van de te verzekering omvang Bedrijfsschade

FOUT:
D) Een bedrijfsschadeverzekering dekt alle schade tot maximaal de verzekerde som (D),
DDmet een overdekking van maximaal 30%.
DDOnderverzekering ligt op de loer:
DDWant zelfs met 130 % dekking, zal de ondernemer niet in staat zijn om alle kosten
DDkosten, doorlopende lasten en afschrijvingen te betalen.

OOK FOUT:
B) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan
DDde  netto winst van een normaal jaar (B).
DDOnderverzekering ligt op de loer:
DDWant de netto winst is slechts het resultaat van een jaar lang ondernemen. Als er
DDsprake is van bedrijfsstilstand, dalen de inkomsten terwijl de vaste en variabele lasten
DDgewoon ten laste van het bedrijfsresultaat komen.

OOK FOUT!
A) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk zijn aan
DDde bruto winst van een normaal jaar (zie A)
DDOnderverzekering ligt op de loer:
DDWant de bruto winst is slechts het resultaat van de omzet. Als de omzet daalt, dan zijn DDde vaste en variabele kosten niet gedekt door omzet. Die komen dan dus ten late van DDhet bedrijfsresultaat.

C is het enige juiste antwoord: 
C) De verzekerde som (D) van de bedrijfsschadeverzekering kan maar beter gelijk
DDzijn aan de Netto Omzet van een normaal jaar (C).

DDWant alleen dan zal de ondernemer in staat zijn om de kosten van lonen en salarissen, DDverwarming, telefoon en afschrijvingen te betalen tijdens de periode van de DDbedrijfsstilstand.

GEEN REACTIES