DEEL 26 : Ministerie van Financiën is aan zet

Vervolg op publicatie d.d. 2 november 2017

Sinds 29 augustus 2016 heeft onze redactie veel aandacht geschonken aan de verplichtingen die voor heel Europa van kracht worden voor de hele verzekeringsbranche. Al deze zaken worden geregeld in de 2e Richtlijn van IDD (Insurance Distribution Directory). verzekeraars
Wie de eerste publicatie met de introductie nog eens wil nalezen, kan het via deze link nog eens doen.

Een jaar later t.w. op 17 augustus 2017, heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening bekrachtigd waarin is vastgelegd welke informatie specifiek dient te worden verstrekt aan cliënten die een schadeverzekeringsproduct afsluiten.

Een praktisch onderdeel van de nieuwe wetgeving is het Insurance Product Information Document ofwel (IPID).
STILTE
Je zou dus verwachten dat Verzekeraars en Intermediairs druk in de weer zijn om voor 23 februari 2018 klaar te zijn met het implementeren van deze verplichting.
Maar het is doodstil op dit front. Inmiddels heeft de markt verzocht om uitstel.

De enige die tot nu toe transparant heeft gepubliceerd dat zij een IPID geautomatiseerd kunnen leveren, dat is polisverwerker OPENC.
Zie hierover onze eerdere publicaties via deze link.

Zoals eerder gemeld, hult de AFM zich in stilzwijgen. Dit ondanks het feit dat de tijd dringt, want vanaf 23 februari a.s. (dus over 10 weken) is de AFM verplicht te handhaven.

M.A.W. : HET MINISTERIE VAN FINANCIËN IS AAN ZET
Intussen wacht iedereen op witte rook uit de schoorsteen van het Ministerie van Financiën.

Onze collega’s van Assurantie Magazine publiceerden recent een interessante blog van de hand van de heer Peter Hartman. Ook Hartman voorziet een grote IMPACT voor de hele markt.

Wij vroegen ons af waarom het zo stil is en wij denken dat wij daarop eindelijk een antwoord hebben weten te vinden :
HOE GAAT DAT IN NEDERLAND BINNEN EUROPA
De Europese richtlijn moet nog in Nederlandse wetgeving worden omgezet.
Europa dwingt de afzonderlijke landen de richtlijnen in wetgeving om te zetten.
Vaak is de richtlijn een kader wetgeving of een minimumregeling die op landelijk niveau verder wordt ingevuld.
De Richtlijn voor Hypotheken
De situatie is feitelijk niet anders dan bij de Hypothekenrichtlijn.
Die moest in maart 2016 van kracht worden.
Uiteindelijk in de richtlijn voor Europa definitief ingevoerd op 14 juli 2016.
Een belangrijk onderdeel was de maximale boete die banken mochten hanteren bij vervroegde aflossing. Nadere invulling van die regeling is door de overheid uitbesteed aan de AFM die de hele markt heeft geconsulteerd.
Eind maart 2017 is pas bekend geworden waaraan de banken moesten gaan voldoen.

Opmerkelijk in dit verband is dat die regeling met terugwerkende kracht van kracht werd per 14 juli 2016.

De banken moeten alle boeteberekeningen vanaf die datum overdoen en eventueel te veel berekende boete terugstorten.

EEN GEWAARSCHUWDE MARKT TELT VOOR TWEE
De les van de invoering van de Hypothekenrichtlijn leert dat uitstel vrij gebruikelijk is en dat de markt lang in onzekerheid leeft hoe een en ander exact uitwerkt.

Kortom : Als u nu maar vanaf 23 februari een IPID kunt aanleveren die voldoet aan de normen die ze bij het Ministerie van Financiën nog moeten bedenken, dan zit u hoe dan ook goed.

Wordt vervolgd. Zie DEEL 27

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet kosteloos op proef.

 

GEEN REACTIES