VvE’s verplicht om minimumbedrag in onderhoudsfonds aan te houden

© Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw.

\Onderhoudsplan
Dit maakte Minister Blok van Wonen vrijdag bekend. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. De verplichte reservering is een onderdeel van een wetsvoorstel die het functioneren van een VvE verbetert. Het streven is om de wet vanaf begin 2017 in werking te laten treden.

Lasten
De reserveringsplicht voor VvE’s is financieel gezien belangrijk voor appartementbezitters. De servicekosten die per maand betaald worden aan een VvE (en deels toegevoegd aan de reservering) zijn in feite vaste lasten die invloed hebben op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek. Bovendien moet het deel van de VvE-reserve dat kan worden toegerekend aan een appartementbezitter, door deze appartementbezitter worden vermeld in de belastingaangifte (Box 3).

Lening
In het wetsvoorstel is ook expliciet opgenomen dat het als VvE mogelijk is een lening aan te gaan. Verder verbetert de voorgestelde wetswijziging de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, wordt ook zijn deel van de lening overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bron: Ministerie van Wonen en Rijksdienst

GEEN REACTIES