Voor koopwoningen weer vaker onder dan boven de vraagprijs geboden

Voor koopwoningen weer vaker onder dan boven de vraagprijs geboden

In augustus 2022 is er voor het eerst sinds ruim twee jaar weer vaker onder dan boven de vraagprijs geboden bij de verkoop van woningen. Begin 2021 liep het percentage overbiedingen sterk op. Nu gaat het percentage weer net zo hard naar beneden. Dat blijkt uit cijfers van Makelaarsland.

Percentage biedingen onder vraagprijs verdubbeld

Sinds juni is het percentage biedingen onder de vraagprijs verdubbeld van zo’n 23% naar 45,9%. Het percentage biedingen boven de vraagprijs daalde juist sterk van ruim 70% naar 45,6%. Daarmee werd er in augustus net iets vaker onder dan boven de vraagprijs geboden.

In 2019 was het aandeel overbiedingen al aan het oplopen, maar het lag nog ruim onder het percentage biedingen waarbij de vraagprijs niet werd overschreden. In de loop van 2020 ging het echter opeens hard. Vorig jaar juni was het percentage overbiedingen het meest extreem: in bijna 90% van de gevallen hadden kopers meer voor een woning over dan de vraagprijs.

Overigens zijn het vooral de grote steden waar sprake is van de meeste gekte op de woningmarkt. Volgens Makelaarsland werd in de vier grote steden in 2022 gemiddeld in 78,4% van de gevallen meer geboden dan de vraagprijs. In de rest van het land was dat ‘slechts’ 71%.

Hypotheekrente stijgt weer

Dat de hypotheekrente sinds het begin van 2022 aan het stijgen is, leidt ertoe dat mensen minder gemakkelijk veel kunnen lenen. Daarmee werd de afkoeling van de woningmarkt voorzichtig ingezet. Half juli leek het even dat het hiermee alweer gedaan was: de rente begon weer rustig te dalen. Die daling was echter van korte duur. Sinds begin augustus stijgt de kapitaalmarktrente weer en dat zal met enige vertraging ook in de hypotheekrentes zichtbaar worden. De hogere rentes leiden nog niet tot dalingen van de woningprijzen.

“De woningmarkt is sinds begin dit jaar aan het kantelen. Die ontwikkeling zet nu hard door. Door economische onzekerheid en ontwikkelingen als de gestegen hypotheekrente is er een blijvende mate van voorzichtigheid in de markt geslopen. Ook zie je dat de nieuwbouw stokt, wat niet goed is voor de doorstroom in de markt”, verklaart Gijs van Wijgerden, directeur van Makelaarsland. “Dat is even schakelen voor verkopers, na de gekte van afgelopen jaren. Desalniettemin zie ik nog geen grote dalingen in de huizenprijzen.”

Woningen iets langer te koop

Wie zijn woning wil verkopen, moet nu iets meer geduld hebben dan een jaar geleden. In augustus 2022 duurde het gemiddeld 44 dagen voor een woning verkocht werd. Dat is vier dagen langer dan in augustus vorig jaar.

Bron: Makelaarsland

GEEN REACTIES