Vijftien procent werkenden maakt zich zorgen over controle door baas

15% Nederlands bang dat werkgever ze in de gaten houdt bij thuiswerken

Nu een groot deel van Nederland gedwongen is gaan thuiswerken, willen werkgevers de verzekering hebben dat hun werknemers ook daadwerkelijk aan het werk zijn. En de werknemer vraagt zich af of de werkgever hem misschien op afstand controleert. VPNdiensten.nl onderzocht of werknemers zich bewust zijn van de controlemogelijkheden van de werkgever en hoe zij zich daarbij voelen. De conclusie is dat vijftien procent van de Nederlanders bang is dat hun baas hen op afstand controleert.

Spionagesoftware
Werkgevers willen graag weten wat hun werknemers thuis uitspoken. Zijn ze wel echt aan het werk of doen ze maar alsof? Daarvoor hebben ze verschillende middelen tot hun beschikking. Zo bestaat er software waarmee het aantal toetsaanslagen gemeten kan worden, opnames van het scherm gemaakt kunnen worden, het surfverkeer gelogd kan worden en foto’s via de webcam gemaakt kunnen worden. De werkgever kan zo precies in de gaten houden wat de werknemer doet. Het gebruik van deze software heeft een grote impact op de privacy van werknemers. Wat vinden zij hiervan?

Vijftien procent is bang voor digitale controle
Werknemers zijn er vaak niet van op de hoogte of hun werkgever ze in de gaten houdt. Vooral jongeren zijn er bang voor dat hun baas dat wel doet: twintig procent van de werknemers onder de dertig jaar denkt dat hun werkgever op afstand meekijkt. Bij de oudere werknemers ligt dat percentage lager: in die groep vreest dertien tot vijftien procent voor hun privacy. Over alle werknemers bekeken is vijftien procent bang dat hun werkgever hen digitaal controleert. Overigens is het zo dat werkgevers hun werknemers erover moeten informeren dat ze gecontroleerd kunnen worden. Slechts in een aantal specifieke gevallen hoeft dat niet, maar dan moet de werkgever het achteraf alsnog meedelen.

Begrip voor de werkgever
Uit het onderzoek van VPNdiensten.nl blijkt ook dat een groot deel van de werknemers er begrip voor heeft als de werkgever controlemiddelen inzet om te zien wat werknemers doen. Van de werknemers heeft 41 procent geen moeite met de controle als die vanuit de werkgever noodzakelijk is. Hierbij zijn wel enige regionale verschillen te zien: in het westen van het land heeft slechts 36 procent begrip hiervoor terwijl dat in de zuidelijke provincies maar liefst 48 procent is.

Eerder klaar
Soms is het werk al klaar voordat de werkdag er echt opzit. Op kantoor zullen mensen hun tijd dan al snel bij de koffieautomaat doorbrengen met collega’s die ook even niets te doen hebben. Thuis is dat anders. Mensen hebben al gauw het gevoel dat ze aan het werk moeten zijn. Dertig procent van de mannen en vijfendertig procent van de vrouwen voelt zich schuldig als ze hun werkdag eerder dan normaal afsluiten. Bij de mannen is dit effect heel sterk bij de jongste leeftijdsgroep, tot dertig jaar. Ook bij de vrouwen zijn het de jongeren die zich het meest schuldig voelen maar hier blijft het percentage ook voor de hogere leeftijdsgroepen hoog.

Een manier om te doen alsof je nog aan het werk bent terwijl je eigenlijk allang gestopt bent, is de computer aan laten staan en zo digitaal op ‘aanwezig’ blijven staan. Zo’n zeventien procent van de Nederlanders maakt zich daar schuldig aan. Ook hier zijn het weer vooral de jongeren die dit doen.

Bron: VPNdiensten.nl

GEEN REACTIES