Vereniging Eigen Huis wil bescherming huiseigenaren tegen gevolgen coronacrisis

Vereniging Eigen Huis wil bescherming huiseigenaren tegen gevolgen coronacrisis
© Pixabay

De crisis ten gevolge van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis wil dat huiseigenaren hiertegen beter worden beschermd. Banken zouden alle gedwongen verkopen die het gevolg zijn van betalingsachterstanden tijdelijk moeten opschorten.

Vorige week werd een eerste rentestijging zichtbaar en werd al voorzichtig gespeculeerd over daling van de huizenprijzen. Een peiling van VEH onder 1175 leden laat zien dat veel mensen hier bang voor zijn. Het coronavirus heeft grote invloed op de woningmarkt, denken Nederlandse huiseigenaren. De helft van hen denkt dat de waarde van huizen door de crisis zal gaan dalen. Driekwart verwacht minder belangstelling voor huizen die nu te koop staan vanwege de onzekere situatie. Iets minder dan de helft denkt zelfs dat de woningmarkt tijdens de crisismaatregelen helemaal tot stilstand komt. Wel verwacht driekwart van de huiseigenaren dat de gevolgen van tijdelijke aard zullen zijn.

Hypotheeklasten
Van de zzp’ers met een eigen huis is op dit moment 14% bezorgd over de betaalbaarheid van de hypotheeklasten op korte termijn. Driekwart van hen is bang dat de inkomsten grotendeels of geheel wegvallen en meer dan de helft vreest dat de eigen financiële reserves snel op zullen raken. Nog niet de helft van de zzp’ers denkt de inkomsten op het oude niveau te kunnen vasthouden.

Van alle huiseigenaren tezamen maakt 4% zich op dit moment zorgen over de betaalbaarheid van hun hypotheeklasten op korte termijn. 80% van de huiseigenaren verwacht dat zij hun huidige inkomen zullen behouden; zes maanden geleden was nog 98% hiervan overtuigd. Wel heeft de helft van de huiseigenaren heeft vertrouwen in de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid en banken, die persoonlijke financiële problemen moeten voorkomen. De VEH vindt het in deze tijd onverantwoord als mensen bij betalingsachterstanden uit hun huis worden gezet en vindt dat eigenaren moeten worden beschermd tegen financiële problemen ten gevolge van de pandemie.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor verhuisplannen. Aan het begin van dit jaar had 15% van de huiseigenaren verhuisplannen. Van deze groep zegt nu ruim een kwart dat zij die plannen voorlopig opschorten. Veruit de meeste mensen zeggen te willen wachten tot de coronacrisis voorbij is.

GEEN REACTIES