Toetsrente hypotheken blijft 5% in tweede kwartaal 2022

Toetsrente hypotheken blijft 5% in tweede kwartaal 2022

De toetsrente voor hypotheken met een rentevaste periode van minder dan tien jaar blijft in het tweede kwartaal van 2022 gelijk aan 5%. De toetsrente wordt gebruikt bij het bepalen of een hypotheek verantwoord is. Is de werkelijke rente hoger dan de toetsrente, dan moet met de werkelijke rente gerekend worden. Doel van de toetsrente is te voorkomen dat mensen financiële problemen krijgen als de rente op hun hypotheek toeneemt na afloop van de rentevaste periode.

Voor het bepalen van de toetsrente kijkt de AFM naar het gewogen gemiddelde (naar marktaandeel) van de hypotheekrente voor een annuïtaire hypotheek waarbij de rente tien jaar vaststaat van minstens vijf van de zes grootste hypotheekverstrekkers.

Er geldt een minimum voor de toetsrente van 5%. De hypotheekrente ligt momenteel echter ruim onder de toetsrente waardoor de toetsrente op 5% blijft staan. De AFM stelt de toetsrente elk kwartaal opnieuw vast, steeds ongeveer twee weken voor de start van het nieuwe kwartaal.

Bron: AFM

GEEN REACTIES