Teken niet zomaar de nieuwe SWO

Alle aanbieders zijn bezig met nieuwe samenwerkingsvoorwaarden. Mijn advies: niet zomaar tekenen!

Aldus Annette van de Wetering van Bureau D&O in haar column op Delametelkaar.

“Gelukkig, er zijn voorwaarden die prima zijn. Van aanbieders die snappen dat tijden veranderd zijn. Aanbieders die erkennen dat u als adviseur de belangenbehartiger bent van de klant. En waarbij de inhoud van uw dienstverlening wordt bepaald door de afspraken die u hierover met uw klant maakt.

Ik heb echter ook voorbeelden gezien van aanbieders die u blijven zien als hun wederverkoper. En die u daarom tot in detail voorschrijven hoe u moet werken. Aanbieders die bijvoorbeeld eisen dat ze jaarlijks bij u op kantoor een audit mogen uitvoeren. Ik heb ook voorwaarden gezien die tussen de regels door minimum productie-eisen stellen. Sterker nog: die van u eisen dat u positief bent naar de klant wanneer de aanbieder eenzijdig de samenwerkingsvoorwaarden zou willen veranderen! Echt! En als klap op de vuurpijl: aanbieders die vrolijk stellen dat zij de overeenkomst aan derden mogen overdragen maar in dezelfde alinea dit u verbieden. Laten we eerlijk zijn, dat is toch niet meer van deze tijd?! Dit heeft toch niets te maken met de gelijkwaardigheid tussen adviseur en aanbieder!”

U en ik maken de afspraken, niet de aanbieder

"Kom bij mij als consument niet aan met dat prachtige verhaal dat u zo onafhankelijk bent en opkomt voor mijn belangen als u de verkoper van de aanbieder blijft. In deze nieuwe tijd waarin we leven bent u van mij. Sámen bepalen wij wat u voor mij gaat doen en wat ik u daarvoor moet betalen. Als u zegt dat aanbieder A de beste voor me is, dan volg ik uw advies.

Maar die aanbieder A moet zich vooral niet te veel bemoeien met wat u voor mij gaat doen. Want weet u, ik word ook zenuwachtig als de belastinginspecteur zich gaat bemoeien met de afspraken die ik maak met mijn belastingadviseur. Wat u voor mij doet, dat maken wij toch samen uit?

Wat ik wel snap is als aanbieder A zegt dat hij mij de verzekering alleen wil leveren als mijn adviseur bijvoorbeeld de nazorg levert. Prima. Daar is dan de premie op gebaseerd. Die is dan lekker laag want die kosten zitten niet meer in de premie. De aanbieder mag dat tegen mij zeggen. Maar hij kan dit niet opleggen aan mijn adviseur! Dat is iets waar ik tenslotte voor kies. Dat is toch echt een wezenlijk verschil.”

Relatierecht

De visie van Annette van de Wetering staat niet ver af van de gedachte over het ‘Relatierecht’ dat Findinet in maart van dit jaar opperde. Daarin is leidende de overeenkomst van opdracht die de klant sluit met de adviseur/bemiddelaar. Onderdeel daarvan is een dienstverleningsovereenkomst waarin de zorgplicht is beschreven. Bij het afsluiten van het product verklaar de aanbieder tenslotte kennis genomen te hebben van de overeenkomsten tussen klant en bemiddelaar (zie: Relatierecht beter dan portefeuillerecht)

De column van Annette van de Wetering op Delametelkaar

GEEN REACTIES