Structurele kwijtschelding advieskosten is ontduiking provisieverbod

De AFM waarschuwt directe aanbieders die advies- en distributiekosten niet in rekening brengen bij de klant.

“De AFM ziet in de markt dat er directe aanbieders van financiële producten zijn die de kosten van advies en distributie bij afsluiten van een financieel product op structurele basis niet in rekening brengen bij de klant. Dit is na invoering van de nieuwe wettelijke regels op 1 januari 2013 niet toegestaan voor producten onder het provisieverbod.

Onder de nieuwe provisieregels moeten niet alleen bemiddelaars en adviseurs kosten van advies en distributie bij de klant rechtstreeks in rekening brengen. Ook directe aanbieders zijn hiertoe verplicht. Deze nieuwe regels bevorderen onder meer dat klanten een goede vergelijking kunnen maken tussen dienstverlening van aanbieders en die van onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars. Deze eerlijke vergelijking kan alleen plaatsvinden als de prijs zowel bij aanbieders als bij onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars rechtstreeks in rekening wordt gebracht.

De AFM acht het onwenselijk dat directe aanbieders de suggestie bij klanten wekken dat advies en distributie gratis is. Dit doet afbreuk aan de doelstelling van de nieuwe wettelijke regels, en daarmee aan de gewenste cultuuromslag van productgerichte verkoop naar klantgerichte advisering.

De kosten van advies en distributie moeten van de wetgever apart van de productprijs op de factuur worden opgenomen en rechtstreeks met de klant worden afgerekend. Dit betekent dat directe aanbieders niet kunnen volstaan met het slechts transparant maken van de advies- en distributiekosten die aan de klant wordt gepresenteerd.”

Door consequent advies- en distributiekosten aan elkaar te verbinden gaat het kennelijk om de houding van aanbieders bij producten die afgesloten zijn. De AFM geeft daardoor niet expliciet aan hoe zij denkt over het no cure no pay-systeem van Rabobank (zie ook: Gratis shoppen bij Rabo voor hypotheekadvies)

GEEN REACTIES