Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir houdt ook dit jaar de actie ‘Uw Optierecht+’. Verzekeringnemers kunnen weer eenvoudig de verzekerde bedragen verhogen, zonder gezondheidsvragen te beantwoorden.

Jaarlijks attendeert Movir in samenwerking met financieel adviseurs de relaties op hun optierecht. Movir-directeur Louis van Drunen: ‘De eenvoud waarmee relaties hun verzekering konden afstemmen op stijgende inkomens, privélasten en praktijkkosten, maakten de actie tot een succes.’

Movir introduceerde per 1 januari 2016 nieuwe voorwaarden voor nieuwe verzekeringen en per contractvervaldatum voor bestaande polissen. Ook ondernemers met de Soepel&Zeker AOV kunnen gebruikmaken van het optierecht. Hierdoor ontstonden verschillende voorwaarden met betrekking tot het optierecht.

Van Drunen: ‘We hebben ervoor gekozen speciale actievoorwaarden op te stellen, zodat we een eenduidig aanbod kunnen doen. Vandaar ook de naam ‘Uw Optierecht+’. Verzekerden die voldoen aan de actievoorwaarden ontvangen half juni een persoonlijk aanbod van hun financieel adviseur of van ons. Willen zij gebruikmaken van het aanbod, dan hoeven zij enkel het antwoordformulier in te vullen, te ondertekenen en naar Movir te sturen.’

De actie loopt tot en met 15 september 2016.

(Bron: Movir)