Ruim tweederde gelooft nog steeds in 70%-sprookje

Zelfs na alle pensioenpublicaties denkt ruim twee op de drie mensen 70% of meer van het laatstverdiende loon te krijgen bij pensionering.

Dat blijkt uit recent consumentenonderzoek van de AFM. Toch trekt de AFM daaruit de conclusie dat de Nederlanders realistischer denken over pensioen. Het aantal mensen dat beseft dat het pensioen weleens minder zou kunnen zijn is namelijk verdubbeld.

In januari 2010 publiceerde de AFM het rapport “Geef Nederlanders pensioeninzicht”.

Uit dat onderzoek bleek dat het werkelijk pensioen voor de meeste mensen waarschijnlijk lager ligt dan 70% van het laatstverdiende brutosalaris. In 2009 had slechts één op de tien Nederlanders deze realistische inschatting van de hoogte van zijn pensioen. Uit de AFM Consumentenmonitor van najaar 2011 blijkt dat nu bijna drie op de tien (27%) denkt minder dan 70% van het laatste loon te krijgen bij pensionering. Wel denkt nog steeds een meerderheid 70% of meer te gaan ontvangen bij hun pensioen.

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is. In het voorjaar van 2011 dacht nog 42% dat zijn pensioen meestijgt met prijsstijgingen, in het najaar van 2011 is dit gedaald naar 18%. Toch maakt slechts een beperkt aantal mensen (15%) zich zorgen over zijn of haar pensioen.

Conclusies uit de AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen

 • Één op de vijf (19%) van de pensioenopbouwers verwacht bij pensionering het indicatie pensioenbedrag te ontvangen. Onder de gepensioneerden ontvangt bijna de helft (44%) het bedrag dat de pensioenuitvoerder van tevoren heeft aangegeven.
 • Het merendeel van de pensioenopbouwers (68%) verwacht dat het inkomen na pensionering lager is dan het laatst verdiende inkomen. Het aantal mensen dat verwacht minder dan 70% van hun laatste inkomen bij pensionering te ontvangen, stijgt van 10% in het voorjaar naar 27% in het najaar van 2011. Bijna een derde verwacht dat het totale bruto inkomen dat men ontvangt bij pensionering voldoende zal zijn om rond te kopen.
 • Ook bij gepensioneerden geeft de meerderheid (58%) aan dat het pensioenbedrag lager is dan het laatst verdiende inkomen. Meer dan de helft (55%) geeft aan financieel rond te kunnen komen van het inkomen na pensionering.
 • Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is, toch maakt slechts een beperkt aantal mensen zich zorgen over zijn of haar pensioen.
 • Meer dan een kwart heeft wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl, de meerderheid heeft dit slechts één keer gedaan.
 • Bezoekers van de website vinden mijnpensioenoverzicht.nl begrijpelijk.
 • Ruim tweederde geeft aan wel eens een UPO te hebben ontvangen. Het merendeel leest het UPO wel door, maar veelal vluchtig (47%).
 • Bijna de helft (46%) vindt het verwachte pensioenbedrag het belangrijkste onderdeel van het UPO, gevolgd door het opgebouwde pensioen.
 • De meerderheid is het eens met de stelling dat het UPO overzichtelijk (54%); 45% vindt het begrijpelijk
 • De meerderheid van de niet-gepensioneerden is langer dan 1 jaar in dienst bij huidige werkgever (64%).
 • Ongeveer de helft van de personen die langer dan 1 jaar in dienst zijn, kijkt bij overstap naar nieuwe werkgever naar de kwaliteit van pensioenregeling en vindt pensioen belangrijk in arbeidsvoorwaardegesprek.
 • 6 Op de 10 vindt de komst van een pensioenbijsluiter een goed idee.
 • Ongeveer 45% verwacht deze pensioenbijsluiter ook werkelijk te gaan gebruiken (bijvoorbeeld bij beslissing om waardeoverdracht toe te passen bij overstappen naar nieuwe werkgever).
 • Informatie over pensioenregelingen worden bij voorkeur automatisch per post ontvangen (52%).

GEEN REACTIES