Rechtbank: leeftijd van 65 jaar is inmiddels volstrekt willekeurig

Een behartenswaardige uitspraak voor alle instanties die nog het cijfer 65 hanteren in hun documenten.

De wachtgeldregeling van een medewerker van Defensie moet aansluiten op zijn pensioengerechtigde leeftijd. Zo oordeelt de rechtbank Overijssel in een zaak tegen het ministerie van Defensie.

De eiser was eervol ontslag verleend en hem werd een wachtgelduitkering toegekend tot de 65-jarige leeftijd. Het College voor de Rechten van de Mens had al geoordeeld dat Defensie verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door de wachtgelduitkering van medewerkers op wie het Sociaal Beleidskader 2004 van toepassing is, te beëindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Omdat de ambtenaren na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geen wachtgelduitkering en door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd tot aan die leeftijd ook geen AOW-uitkering krijgen, krijgen zij te maken van een inkomstenterugval en worden zij naar het oordeel van het College benadeeld. Defensie maakt hiermee dan ook onderscheid op grond van leeftijd.

De rechtbank volgt het College hierin. En voegt daar voor alle instanties die nog werken met het getal 65 de volgende overweging aan toe: “In dit verband wil de rechtbank benadrukken dat de leeftijd van 65 jaar inmiddels volstrekt willekeurig is geworden nu deze niet meer samen hangt met het op deze leeftijd gaan ontvangen van AOW of pensioen.”

De rechtbank bepaalt dat de duur van het aan eiser toekomende wachtgeld eerst wordt beëindigd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zoals bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de AOW.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES