Proef maatwerkhypotheek voor duurhuurders

Proef maatwerkhypotheek voor duurhuurders

Een combinatie van zes partijen start met de pilot ‘Duurhuur’ om het voor mensen die nu een hoge huur betalen makkelijker te maken een passende hypotheek te krijgen. Deze mensen kunnen vaak op basis van hun inkomen onvoldoende hypotheek krijgen voor een geschikte koopwoning terwijl ze maandelijks wel een hoge huur kunnen opbrengen. NHG, Vereniging Eigen Huis, Aegon, BLG Wonen, Florius en ING starten een pilot om voor deze groep met behulp van maatwerkoplossingen wel een passende hypotheek mogelijk te maken.

Huur hoger dan woonlasten koopwoning

Van de 574.000 huishoudens in Nederland die in de vrije sector huren, besteedt 61% meer dan 33% van het netto-inkomen aan huur. Op basis van hun inkomen krijgt een groot deel van deze huurders geen hypotheek om een geschikte woning te kopen, terwijl ze daarmee wel lagere lasten zouden hebben. Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG, zegt: “De duurhuurproblematiek is een maatschappelijk probleem. Duurhuurders zitten voor hun gevoel nu vaak gevangen. Zij komen niet in aanmerking voor sociale huur, maar kunnen op basis van hun inkomen ook geen passende woning kopen. Daardoor zijn zij gedwongen te huren in de vrije sector waar de huur vaak hoger is dan de totale woonlasten van een koopwoning. Een deel van hen laat wel zien dat zij gedurende een lange periode een hoge huur kunnen betalen. Met deze pilot willen we onderzoeken of maatwerk voor deze groep huurders een oplossing kan zijn.”

Individuele beoordeling

Niet elke duurhuurder komt in aanmerking voor een hypotheek in de pilot. De huurders moeten onder andere al meer dan drie jaar een hoge huur betalen zonder dat ze hiervoor hun spaargeld hebben moeten aanspreken en zonder dat ze hierdoor meer schulden hebben gekregen. Bovendien wordt gekeken of het inkomen stabiel is en de huur altijd betaald is. Als aan deze voorwaarden voldaan is, wordt ook nog voor elke individuele huurder gekeken of de hypotheek verantwoord is. Kosten die woningeigenaren moeten maken voor hun bezit worden ook meegeteld in de woonlast voor het bepalen van de maximale hypotheek. Deze maatwerkbenadering is niet alleen bedoeld voor mensen in vaste loondienst. Ook zzp’ers en flexwerkers kunnen zich aanmelden.

“Juist maatwerk vermindert het risico voor zowel de hypotheekaanvrager als de geldverstrekker, want alleen dan wordt de klant volledig financieel doorgelicht”, zegt Karin Boog, financieel specialist van Vereniging Eigen Huis. “De leennormen daarentegen zijn extreem gestandaardiseerd en houden geen rekening met iemands bestedingspatroon, voorkeuren of persoonlijke situatie. Duurhuurders hebben vaak al bewezen behoorlijk kredietwaardig te zijn.”

Samenwerking

De zes partijen werken samen in de pilot zodat er voldoende mogelijkheid is om te testen of dit een oplossing is voor duurhuurders. De pilot zal maximaal twee jaar lopen of tot er 1.000 hypotheken zijn verstrekt. Wie in aanmerking denkt te komen voor de proef kan nu al terecht bij de onafhankelijke adviseurs van Aegon, BLG Wonen en ING. Vanaf eind maart komen daar de onafhankelijke adviseurs bij die samenwerken met Florius. NHG staat borg voor de verstrekte maatwerkhypotheken.

Matthijs Hofstede, CEO van Aegon Hypotheken, vindt het een mooi initiatief: “Dit is een mogelijke oplossing voor een maatschappelijk probleem dat wij uit de praktijk helaas herkennen. Sommige consumenten zijn maandelijks veel geld kwijt aan huur en tonen aan die duurzaam te kunnen betalen. Het is daarom onbegrijpelijk dat zij niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Een heel positieve stap dat we in deze gezamenlijke pilot huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om op een verantwoorde manier een eigen huis te kopen.”

Bron: NHG, Vereniging Eigen Huis, Aegon

GEEN REACTIES