Onderzoek Visii: gemeenten moeten woningbeleggers weren

Onderzoek Visii: gemeenten moeten woningbeleggers weren
© Łukasz Siwy, Pixabay

In het afgelopen decennium kochten particuliere beleggers en investeerders een kwart van alle beschikbare woningen in de 4 grootste steden op. Lange tijd konden zij ongestoord hun gang gaan, maar inmiddels lijkt er een kritiek punt te zijn gepasseerd.

Uit onderzoek van Visii Hypotheken naar de opvattingen over speculanten blijkt dat 85% van de ondervraagden vindt dat gemeenten hen zoveel mogelijk moet weren van de lokale woningmarkt.

Forse toename

Terwijl de positie van starters op de woningmarkt de afgelopen jaren steeds slechter werd, nam het aantal particuliere beleggers en investeerders juist fors toe. Zo steeg het aantal huizen in handen van beleggers en investeerders in 10 jaar tijd met bijna een derde, naar 1,1 miljoen. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat particuliere beleggers en investeerders zich vooral op Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam richten.

Onbetaalbaar

PanelWizard voerde het onderzoek van Visii uit en bevroeg 1.151 inwoners van de 4 grootste steden van Nederland naar hoe zij aankijken tegen particuliere vastgoedbeleggers en speculanten. Daaruit blijkt dat 92% van alle ondervraagden vreest dat het uiteindelijk onbetaalbaar wordt om in de eigen stad te (blijven) wonen als de gemeente niet ingrijpt. Jongeren en 60-plussers zijn hierover het meest ongerust.

Lege panden

Ondanks de huidige woningnood, staan veel door (grote) beleggers opgekochte panden en woningen leeg. Zo’n 72% van alle ondervraagden vreest dat zijn woonplaats bij ongewijzigd gemeentelijk beleid zal veranderen in een spookstad. Amsterdammers (75%) maken zich de meeste zorgen om de toekomstige leefbaarheid van hun stad, Rotterdammers en Hagenaars het minst (69%).

‘Zelfbewoningsplicht gaat niet ver genoeg’

Vanaf 1 april 2022 geldt in Amsterdam een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen met een WOZ-waarde van maximaal € 512.000. Huizenkopers worden hierdoor verplicht om in ieder geval de eerste 4 jaar in hun nieuwe huis te wonen. Volgens een recente enquête van de Volkskrant overwegen maar liefst 130 gemeenten nog dit jaar een zelfbewoningsplicht in te voeren. Voor een groot gedeelte van de respondenten gaat dit echter niet ver genoeg: 67% van alle ondervraagden dat hun gemeente bestaande particuliere beleggers en investeerders zoveel mogelijk moet uitkopen. Utrechters zijn hierin het strengst.

Keep-to-let

Een ander verschijnsel is dat van particulieren die een nieuwe woning kopen om de oude te verhuren. Minister de Jonge van Volkshuisvesting liet onlangs nog weten hier geen probleem in te zien. Zo’n 70% van alle ondervraagden vindt echter dat hun gemeente ook deze constructie moet verbieden.

Bron: Visii Hypotheken

GEEN REACTIES