Odin start nieuwe claimprocedure woekerpolissen

© Pixabay

Stichting ODIN komt met een nieuwe claimprocedure voor woekerpolis gedupeerden. Odin: “In de laatste jaren zijn veel nieuwe feiten boven water gekomen, is er meer jurisprudentie gekomen en heeft het KiFiD toegezegd consumenten beter te gaan begeleiden. Onze nieuwe claimprocedure sluit aan op die ontwikkelingen”.

Jeffrey Leichel, voorzitter van Stichting ODIN:  “In onze nieuwe procedure kiezen we er bewust voor om typisch juridische taal zoveel mogelijk te vermijden, zetten we de klant op bijzondere wijze centraal en vragen wij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)nadrukkelijk hun beloftes na te komen en nu ook echt verantwoordelijkheid te nemen in dit dossier”

Odin kiest voor deze koers omdat het KiFiD een cruciale rol speelt in de woekerpolis affaire. Leichel: “Verzekeraars weten bij gerechtelijke procedures steeds de dans te ontspringen, zelfs tot het Europese Hof aan toe. De allerduurste advocaten in het land worden door verzekeraars opgetrommeld om via ingewikkelde juridische procedures onder woekerpolisclaims uit te komen.

Het KiFiD is daarom de laatste strohalm voor gedupeerden om tegen bescheiden kosten een eerlijk individueel proces te krijgen. Gelukkig onderkent het KiFiD inmiddels de juridische ongelijkheid tussen gedupeerden en verzekeraars en heeft in diverse publicaties toegezegd de menselijke maat te zoeken in procedures. Ook is beloofd om consumenten beter en professioneler te ondersteunen.”

Claimagram
De basis voor de nieuwe claimprocedure is het door Stichting ODIN ontwikkelde Claimagram. Hierin zijn tientallen KiFiD uitspraken, relevante gerechtelijke uitspraken, ruim 60door verzekeraars gebruikte tegenargumenten, bekende en nieuwe productgebreken en journalistiek en wetenschappelijk onderzoek samengebracht, geanalyseerd en vergeleken.

De uitkomsten zijn opgenomen in de nieuwe claimbrief, die in drie delen ruim 38 onderwerpen behandelt. “Het is geen statisch document”, aldus Leichel van de stichting. “Wij blijven alert op nieuwe feiten en uitspraken en voegen die toe aan het Claimagram om te beoordelen of uitbreiding van de claimbrief noodzakelijk is”

Tegenwerpingen verzekeraars
Stichting ODIN werd in haar onderzoek vooral verrast door de enorme lijst tegenwerpingen van verzekeraars. Uitspraken als: ‘beleggingsverzekeringen zijn niet aan te merken als een risicovol product’ en ‘als de kosten niet mochten, waren ze in ieder geval redelijk’ of ‘de informatieplicht rust volgens de wet op de tussenpersoon, niet op de verzekeraar’, geven aan hoe ver verzekeraars gaan om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Er zijn zelfs verzekeraars die aanvoeren dat de kosten in de polis niet relevant zijn omdat de consument het product door de fiscale voordelen toch wel had aangeschaft.

Ook ziet Stichting ODIN dat het KiFiD enkele claims heeft afgewezen, bijvoorbeeld omdat de klant onvoldoende duidelijk had gemaakt wat de schade was, of omdat de dossieropbouw hiaten vertoonde. Er is dus sprake van een woekerpolis, er wordt onderkend dat er schade is, maar op technische details ontloopt de verzekeraar schadevergoeding. De stichting hoopt met haar nieuwe claimprocedure ook dit soort onterechte uitkomsten sterk terug te dringen.

Samenwerkingen
Stichting ODIN verzorgt zelf geen claimprocedures. Die worden uitgevoerd door daarin gespecialiseerde zelfstandige claimexperts, die exclusief met Stichting ODIN samenwerken. Die claimexperts werken met dezelfde prijsstructuur en conformeren zich aan de ODIN werkwijze.
Het behandelen van een individuele zaak kost eenmalig € 345,00 plus een no cure no pay fee van 20% van de gerealiseerde claim. Momenteel liggen de gemiddelde kosten bij succes op ca. € 2.000,00. Geprobeerd wordt die kosten, op basis van wettelijke mogelijkheden, te declareren bij de verzekeraar.

Claimexperts die op dit moment samenwerken met Stichting ODIN en toegang hebben tot de nieuwe claimprocedure, hebben toegezegd deze ook in te zetten voor lopende dossiers. Dat gebeurt kosteloos.

(Bron: ODIN)

GEEN REACTIES