NVB legt bedrijfsvoering onder gender-lens

NVB legt bedrijfsvoering onder gender-lens
© Gerd Altmann, Pixabay

Gendergelijkheid is een belangrijk thema binnen banken, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Toch valt er op dat gebied nog veel te winnen. Het gaat daarbij niet alleen om het bevorderen van doorstroommogelijkheden binnen de bank, maar juist ook om de dienstverlening aan vrouwen en de positie van vrouwen bij de bedrijven die de bank financiert.

Daarom leggen banken samen met adviseur Partnering for Social Impact hun eigen bedrijfsvoering, beleid en dienstverlening onder een zogenoemde ‘gender-lens’ om te zien waar verbetering mogelijk is. Daarbij wordt o.a. gekeken of en hoe de gelijkheid tussen man en vrouw is geborgd.

Er wordt gekeken naar rekrutering, werkgelegenheid & training, loon en secundaire arbeidsvoorwaarden, werktijden en werkomstandigheden, vrijwilligheid van werk (geen dwang en verplichting), gender-gerelateerd geweld en (seksuele) intimidatie, veilige werkomstandigheden, vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten, legale en juiste arbeidsovereenkomsten, toegang tot en bezit van veilige natuurlijke bronnen.

Doel van het project is om als banken een instrument te ontwikkelen om in kaart te brengen waar mogelijke risico’s en verbeterpunten ten aanzien van gendergelijkheid zitten, zowel binnen de bank als in de dienstverlening naar klanten toe.

Het project vormt een onderdeel van het Responsible Business Conduct Commitment (RBC-commitment) waarin banken hebben afgesproken dat zij samen met stakeholders kijken naar verbeteringen op het gebied van mensenrechten, milieu en biodiversiteit.

Vorige maand bleek uit een onderzoek van ABN AMRO dat vrouwen zich veel vaker dan mannen onvoldoende begrepen voelen door hun bank of financiële adviseur.

Bron: NVB

GEEN REACTIES