Nieuwe hypotheekproductie Aegon stijgt met 75%

Verzekeraar Aegon maakte met het hypotheekbedrijf in het eerste halfjaar een flinke klapper. De nieuwe productie groeide spectaculair.

Dat blijkt uit het halfjaarrapport van de verzekeraar. De nieuwe productie steeg van 3,2 mrd euro in het eerste halfjaar van 2019 naar 5,6 mrd dit jaar. Het grootste deel daarvan is voor rekening van derden, bijvoorbeeld institutionele beleggers. 1,9 mrd euro is voor eigen rekening van Aegon. Ook de winst van de bank steeg in het eerste halfjaar, van 48 naar 61 mln euro.

De onderliggende winst van de Nederlandse activiteiten van Aegon noteerde slechts een lichte daling van 7 mln naar 321 mln euro. Dit is vooral voor rekening van de leventak (-49 mln), onder meer door de lage rente en extra herverzekeringskosten voor het langlevenrisico.

Het resultaat van het schadebedrijf van Aegon steeg met 5 mln naar 21 mln euro. Dit is vooral het gevolg van een vrijval van een voorziening bij verzuimverzekeringen. Aegon had wel last van extra ‘Covid-uitkeringen’, onder meer bij het inkomensbedrijf en annuleringsverzekeringen.

Verder zorgt een versobering van de pensioenregeling voor de Aegon-medewerkers voor flink lagere bedrijfskosten. Verder is de enorme winst die Aegon Nederland heeft gemaakt met afdekken van het renterisico vermeldenswaard: bijna 1 mrd euro. De verzekeraar ziet dit overigens niet als een operationele winstpost.

GEEN REACTIES