Nettowinst Volksbank 19% lager, hypotheekportefeuille stijgt

Volksbank treft voorzieningen voor kredietverliezen

De Volksbank boekte over 2018 een nettowinst van € 268 miljoen, dit is een daling van 19% ten opzichte van 2017 (€ 329 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere resultaten op beleggingen/financiële instrumenten en een lagere vrijval van kredietvoorzieningen.

De totale baten van € 958 miljoen lagen € 70 miljoen lager dan in 2017, volgens de bank met name als gevolg van een € 49 miljoen lager resultaat op beleggingen en financiële instrumenten (deze waren in 2017 incidenteel hoog). De netto rentebaten daalden licht met € 16 miljoen (2%).

De kapitaalpositie van de bank bleef sterk: de Tier 1-kernkapitaalratio steeg tot 35,5% (eind 2017: 34,1%). De Leverage ratio bleef stabiel op 5,5%.

Hypotheken
De hypotheekportefeuille steeg met € 1,3 miljard tot € 47,3 miljard. Het marktaandeel nieuwe hypotheken kwam iets hoger op 7,3% (2017: 6,8%); de nieuwe hypotheekproductie steeg tot € 5,9 miljard (2017: € 5,5 miljard). Het marktaandeel sparen nagenoeg stabiel op 10,6% (2017: 10,7%).

Toekomst
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de Volksbank, het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank, weer zal worden geprivatiseerd. Dit traject is in 2016 begonnen en zou twee à drie jaar duren. Maar minister Hoekstra van Financiën volgde eind november 2018 het advies van NLFI dat de Volksbank ‘meer tijd nodig heeft om haar strategie uit te werken en haar identiteit als maatschappelijke bank te versterken’. De kapitaalstructuur van de bank moet worden aangepast aan nieuwe kapitaaleisen (Basel-III raamwerk en MREL-verplichtingen). Ook moet er meer kostenreductie geboekt worden. Medio 2019 loopt een eerder gestelde termijn van NLFI af, het is nog niet duidelijk of de privatisering dan afgerond kan zijn.

In het vorige halfjaarverslag meldde de Volksbank onderzoek naar een beursgang; in de nieuwste halfjaarcijfers wordt daar met geen woord meer over gerept. Integendeel, CEO Maurice Oostendorp plaatste eerder deze week in de Volkskrant zijn vraagtekens bij een beursgang. “Want dan loop je het risico dat je weer in zo’n winstgedreven model gedwongen wordt.”

Bron: Volksbank

GEEN REACTIES