Minder zorgverzekeringspolissen

© Vektis

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016 van Vektis. De jaarlijkse stijging van het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen lijkt daarmee omgezet te zijn in een daling.

De Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2016 geeft informatie over het overstap- en keuzegedrag van mensen met betrekking tot zorgverzekeringen. Vektis heeft in februari het definitieve cijfer bekendgemaakt van mensen die per 2016 van zorgverzekeraar wisselden: 6,3%. Ruim 1 miljoen mensen veranderden van zorgverzekeraar.

In 2016 kiest driekwart van de mensen voor een naturapolis. 84% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Met name jongeren en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten. Daarnaast zetten twee trends zich voort: het percentage verzekerden met een collectieve verzekering blijft dalen en het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico neemt toe.

De negen zorgverzekeraarconcerns kunnen grofweg worden ingedeeld in vier grote concerns (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) en vijf kleinere (DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR en Eno). De vier grote concerns hebben elk meer dan 2 miljoen verzekerden in hun portefeuille; de vijf kleinere hebben elk minder dan 1 miljoen verzekerden. Sinds het begin van de Zorgverzekeringswet hebben de vier grote concerns gezamenlijk zo’n 90% van de markt in handen.

Dit jaar brengt Vektis in de Zorgthermometer voor het eerst in beeld welke zorgverzekeraar marktleider is per gemeente. Voor onder andere gemeenten, zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden is dit relevante informatie. Ook nieuw in deze Zorgthermometer zijn de overstappercentages per gemeente. De meest honkvaste verzekerden wonen in Zeeland en Friesland. In het midden van het land wonen relatief veel overstappers.

(Bron: Vektis)

GEEN REACTIES