Minder schadegevallen bij auto’s, maar hogere schadebedragen

© CED

Uit berekeningen van CED blijkt dat het aantal voertuigschades over de afgelopen vijf jaar met maar liefst 28% is gedaald: van 2,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Over dezelfde periode steeg het gemiddeld schadebedrag met 13%.

Belangrijke reden voor de stijgende schadeposten: de toegenomen hoeveelheid elektronica in auto’s. “Als het gaat om schade beginnen auto’s steeds meer op iPads te lijken: eenvoudige reparaties bestaan niet meer. Heb je schade dan is het schadebedrag door de elektronica die vervangen moet worden vaak gelijk hoog”, zegt Ruud Kooijman, directeur CED Nederland. “Alle nieuwe modellen beginnen steeds meer op rijdende computers te lijken, dat geldt zeker voor de elektrische auto’s en plug-ins.”

De elektronica zorgt ervoor dat auto’s met schade eerder total loss worden verklaard. In nieuwe auto’s zijn onderdelen meer geïntegreerd. Is er schade dan moet vaak de complete unit worden vervangen. Elektronica en geïntegreerde onderdelen zijn steeds meer merkspecifiek wat repareren duurder maakt. Niet merk gelieerde en vaak goedkopere autoherstellers moeten vaker passen, omdat ze niet over de middelen en kennis beschikken om de vernuftige technologie in de auto te herstellen.

Schadeverzekeraars zitten overigens niet bij de pakken neer. Niet alleen gaat er veel aandacht uit naar het voorkomen van schade, ze investeren massaal in automatisering om de bedrijfskosten te beheersen. Ze maken vooral werk van straight-through-processing. Doel hiervan is zoveel mogelijk stappen in de schadebehandelketen te automatiseren, integreren en in een minimaal aantal contactmomenten af te wikkelen.

Zelf het volledige schaderapport lezen?

(Bron CED)

GEEN REACTIES