Meer mensen lenen geld voor verbouwen eigen woning

copyright Pixabay

Vanwege het krappe woningaanbod en de aangescherpte hypotheeknormen, kiezen steeds meer mensen ervoor hun bestaande woning op te knappen en daar langer te blijven wonen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Geldshop, een bemiddelaar in consumptief krediet. Het aantal aanvragen is, vergeleken met het eerste kwartaal van 2017, gestegen met 12%. De Geldshop noemt dit ‘een forse stijging’. In 2017 was er sprake van een nog sterkere stijging (49,7%) ten opzichte van 2016.

Volgens De Geldshop is de omvang van het aantal aanvragen onlosmakelijk verbonden met de krapte op de woningmarkt. ‘Hierdoor zien consumenten minder mogelijkheden om hun droomhuis te vinden, waardoor zij vaker kiezen voor het verbouwen van de huidige woning.’ Overigens daalde het gemiddelde leenbedrag vergeleken met het eerste kwartaal van 2017 met 8,5% naar bijna €15.000.

De Geldshop signaleert verder dat verbouwingsleningen vooral worden aangevraagd door alleenstaanden. Deze groep vertegenwoordigt 46% van alle verbouwingslening aanvragen. Ook samenwonenden vragen vaak (26%) krediet aan om een verbouwing te financieren. Samenwonenden met kinderen (19%) en alleenstaanden met kinderen (9%) lenen beduidend minder vaak voor een verbouwing. Dertigers en twintigers vragen het vaakst een krediet aan voor een verbouwing (respectievelijk 30 en 27%). Vijftigers en 65+ers lenen beduidend minder vaak: 17% en 3%.

Daarnaast vallen in dit verband de verschillen tussen de provincies op. In Zeeland steeg het aantal aanvragen in 2018 ten opzichte van 2017 met 41%. Ook in Overijssel (29%), Noord-Brabant (26%) en Gelderland (23%) was er sprake van een significante stijging. Aan de andere kant van het spectrum deden Utrechters (-29%) in 2018 veel minder leningaanvragen voor een verbouwing dan in 2017. Het aantal aanvragen daalde eveneens in Flevoland (-7%) en Noord-Holland (-5%).

GEEN REACTIES