Maatschappij-experts gaan Stichting Salvage versterken

Stichting Salvage gaat voor het eerst in haar dertigjarig bestaan experts van verzekeringsmaatschappijen voor haar hulpverlening inzetten. Tot nu toe traden alleen onafhankelijke experts van expertisediensten als Salvagecoördinator op. Onlangs werden de eerste tien maatschappij-experts, van Achmea, door Stichting Salvage opgeleid.

Stichting Salvage werd 30 jaar geleden vanuit een samenwerkingsverband van de Nederlandse brandverzekeraars opgericht. In 1995 werd besloten uitsluitend onafhankelijke experts van expertisediensten als Salvagecoördinator in te zetten. Zo kon het niet gebeuren dat een expert van verzekeringsmaatschappij A de klanten van verzekeringsmaatschappij B zou moeten bijstaan. Tegenwoordig worden die kruisverbanden niet meer bezwaarlijk gevonden. Stichting Salvage is blij met de komst van de maatschappij-experts, omdat zij veel ervaring aan het korps toevoegen. Het probleem van de teruglopende aanwas van ervaren NIVRE-experts vanuit onafhankelijke bureaus wordt ermee ondervangen.

In de week van 11 april 2016 werd een eerste groep maatschappij-experts gedurende drie dagen tot Salvagecoördinator opgeleid. Deze groep bestond uit tien experts van verzekeringsmaatschappij Achmea. Aan de opleiding deden zowel brandspecialisten mee, die doorgaans de schades boven 50.000 euro behandelen, als brandgeneralisten, die voor kleinere schades worden ingezet. Per Vroom, senior manager van de afdeling Expertise van Achmea Claims Organisatie, en Johan van den Berg, manager van de brandspecialisten binnen deze afdeling, waren betrokken bij het overleg tussen Stichting Salvage en Achmea over de opleiding en de inzet van de maatschappij-experts.

Opleiding
In de opleiding tot Salvagecoördinator komt allereerst aan de orde hoe gedupeerden in de moeilijkste uren van hun leven kunnen worden opgevangen. Daarnaast worden de experts geschoold in de specifieke Salvage-processen, gericht op het beperken van schade. Ook de samenwerking met andere hulpdiensten, het werken met het systeem van Salvage en de communicatie richting Salvage en verzekeraars komen aan bod. “Niet in de laatste plaats hebben we geoefend in het omgaan met emoties”, aldus Johan van den Berg. “Het is natuurlijk nogal wat om goed om te gaan met mensen die als het ware in een shock verkeren door wat hun is overkomen.”

In 2015 kreeg Stichting Salvage van gedupeerden gemiddeld het cijfer 8,4 (op 10) voor haar hulpverlening. Vorig jaar trad Stichting Salvage op voor 98 verzekeraars, 423 gevolmachtigden en 59 verzekeringsmakelaars.

(Bron: Stichting Salvage)

GEEN REACTIES