Legal & General: Wielrensport maakt zelfde fouten als pensioensector

Legal & General: Wielrensport maakt zelfde fouten als pensioensector
© Px

Innovatie in de pensioensector vertoont aardige overeenkomsten met die in de wielrensport. Dit bleek tijdens de recent gehouden collectief-pensioenbijeenkomsten van Legal & General (binnenkort Scildon geheten). Gastspreker op deze bijeenkomsten was Edwin van Vugt, voormalig innovation manager van het Belkin Pro Cycling Team. Hij ging in op een trend in de wielrensport: het terugbrengen van de weerstand waarmee de renner tijdens het rijden te maken krijgt.

Hierbij gaat het om drie vormen van weerstand, te weten luchtweerstand, die goed is voor 90% van de weerstand die de renner ervaart, rolweerstand (7%) en mechanische weerstand (3%).

Edwin van Vugt: “Het is duidelijk dat de meeste winst te behalen is op het gebied van luchtweerstand. Het is dan heel bijzonder om te zien dat wanneer er een innovatie plaatsvindt waarbij keramische lagers worden geïntroduceerd, die stalen lagers vervangen, dat direct een hype wordt. Iedereen moet en zal die keramische lagers van meer dan € 200,-per stuk direct hebben, terwijl deze nieuwe lagers maximaal 16% van de 3% mechanische weerstand verbeteren. Dit maakt op de totale weerstand dus in totaal 0,48% verschil.”

Onevenredige aandacht voor kosten
Hans Lips, pensioencoach van Legal & General en zelf hobby-wielrenner: “Een opvallende vergelijking zien we bij collectief pensioen. Meer dan 90% van de premie gaat naar de vermogensopbouw (beleggingen), ongeveer 7% naar risicodekkingen en zo’n 3% naar kosten. Ook bij collectief pensioen zien we een onevenredige aandacht voor de 3% kosten en weinig of geen aandacht voor de beleggingsopbrengsten”.

Onder de 5% vermogensopbouw geen reëel pensioenvooruitzicht
Christina Bazán y Kapteijns MPLA ging in haar deel van de middag in op het belang van de beleggingsresultaten bij collectief pensioen. Een regeling die niet gemiddeld een vermogensopbouw van 5% per jaar behaalt, zal in de praktijk zelden leiden tot het gewenste en voor veel werknemers noodzakelijke pensioenkapitaal. Aanbiedingen waarbij bijvoorbeeld 1% rendement wordt gegarandeerd, hebben volgens haar dan ook een groot risico dat deze de consument op het verkeerde been zetten. Er wordt zekerheid gesuggereerd die anders is dan de klant deze ervaart.

Zoek naar balans tussen risico, rendement en kosten
Jan-Albert van Laar MBA, Manager pensioen bij Legal & General: “Een realistisch pensioenvooruitzicht kan alleen maar behaald worden indien een fors deel van de premies belegd wordt. Een goede balans tussen risico, rendement en kosten is erg belangrijk.”

Legal & General is partner van Findinet

GEEN REACTIES