Kamerdebat Wft-examinering wacht op reactie CANON-organisaties

De Commissie Financiën wil de reactie van de brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA, OvFD) meenemen en stelt daarom het Wft examendebat uit.

De Commissie Financiën had de behandeling van de brief van de minister van Financiën van 26 januari geagendeerd voor de vergadering van 28 januari. Mede omdat zij de reactie van de brancheorganisaties in het debat wil betrekken heeft de Commissie besloten de behandeling van de brief van de minister uit te stellen.

Die reactie luidt dat de verenigingen “uitermate teleurgesteld zijn over de reactie van de minister in zijn brief. De minister gaat volledig voorbij aan de problemen, de lage slagingspercentages en de kwaliteit van centrale examinering. Hij heeft ook weinig tot niets gedaan met de zorgpunten en verbetervoorstellen die de brancheorganisaties hebben voorgesteld.“

De ‘CANON-groep’ heeft richting de Tweede Kamer aangegeven dat zij momenteel bijna 900 reacties uit het Wft Examenloket aan het verwerken is en dat zij de conclusies op korte termijn zal delen met het ministerie van Financiën, het CDFD en leden van de Commissie Financiën.
“Aan de hand van de uitkomsten van het Wft Examenloket zullen wij specifiek ingaan op de laatste brief van de minister.”

“Hoe meer ervaringen wij verzamelen, hoe zwaarder de conclusies wegen”, voegen de organisaties hieraan toe. Daarom roepen zij iedereen die examen heeft gedaan op om hun ervaringen met de initiële- en PEplus-examens met hun te (blijven) delen via www.wftexamenloket.nl.

GEEN REACTIES