Januaristorm 2018 waarschijnlijk ‘duurste’ van deze eeuw

Zo’n anderhalve maand na de zware storm van 18 januari wordt duidelijk dat dit voor verzekeraars wel eens de duurste storm van deze eeuw tot nu toe kan worden.

In elk geval komt de schade fors hoger uit boven de opgetelde schattingen van het Verbond van Verzekeraars en de VNAB. Het Verbond kwam in een persbericht van 19 januari tot een schade van €90 mln voor auto’s en woonhuizen, de VNAB inventariseerde een stormschade voor de zakelijke markt van €30 mln. Daarnaast hield het Verbond rekening met een schade van €10 mln voor de storm van 3 januari.

De schadebedragen die alleen al Achmea, Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd en ASR voor beide stormen hebben gegeven, geven aan dat het totale schadebedrag fors hoger zal uitkomen. Achmea keerde inmiddels €100 mln uit, bij Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd liep het schadebedrag op tot €75 mln en ASR kwam tot €30 mln. Daarnaast lieten Univé en Nh1816 desgevraagd aan Findinet weten een schadepost van respectievelijk ongeveer €22 mln en €15 mln te verwachten.

Dit is derhalve al een gezamenlijke schade van €242 mln voor beide stormen. Op basis van deze gegevens is het niet onwaarschijnlijk dat het totale schadebedrag in de buurt van de €300 mln zal komen te liggen. Wanneer daar tien tot (wat conservatiever) dertig miljoen voor de schade van 3 januari van wordt afgetrokken, dan zou het schadebedrag voor de storm van 18 januari ruim boven de €250 mln uitkomen.

Daarmee wordt deze stormschade qua omvang de grootste van deze eeuw. De storm Kyrill zorgde op 18 januari 2007 voor een schadepost van €175 mln; de schade na de storm Christian op 28 oktober 2013 bedroeg €115 mln, aldus het Verbond van Verzekeraars. Jaarlijks trekken er vier á vijf stormen over het land, met een gemiddelde jaarschade van 50 miljoen euro.

Univé liet bij monde van woordvoerder Ellen de Jong nog weten dat van het genoemde schadebedrag van €22 mln, 60% voor rekening komt van particuliere schades en 40% van zakelijke klanten. Wel ligt het gemiddelde claimbedrag van een zakelijke klant 6x hoger vergeleken met dat van een particulier. ‘Schadebedragen bij zakelijk, veelal agrarisch, zijn van een andere orde’, aldus De Jong. ‘Particulier zie je bijvoorbeeld veel afgewaaide dakpannen, omgewaaide schuttingen en enkele boom door dak of muur. Bij zakelijk zagen we bijvoorbeeld een compleet dak dat van een kippenschuur is afgewaaid, en ook een omgewaaide mestsilo.’

GEEN REACTIES