Invoering nieuw HDN-platform komt in eindfase

Pilot snel hypotheekdata delen van start

De ingrijpende vernieuwing van het platform van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bereikt begin volgend jaar de implementatiefase.

Op dit moment wordt er nog volop gebouwd aan het nieuwe platform en getest of alles goed werkt, maar vanaf begin volgend jaar moet de concrete invoering zijn beslag gaan krijgen. De aangesloten leden worden dan begeleid naar een koppeling met het platform.

Om dit goed te laten verlopen roept HDN de aangesloten leden op om voor eind dit jaar een update van de communicatiesoftware te installeren. Doen zij dit niet, dan wordt de verdere voortgang van de invoering geblokkeerd, aldus het HDN in een toelichting. De oproep is vooral bestemd voor de leden met de zogeheten HDN-Enterprise software: zij moeten de update zelf doorvoeren.

Het nieuwe platform is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de moderne tijd, stelt het HDN. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen op het vlak van authenticatie en autorisatie. Bovendien moet het nieuwe platform dezelfde functionaliteiten hebben, die het oude platform nu ook al heeft, bijvoorbeeld dat berichten altijd herleidbaar zijn en dat er koppeling met brongegevens kan plaatsvinden. De vernieuwing is dermate ingrijpend dat HDN eerst gaat zorgen dat het nieuwe platform ‘gewoon draait’ en dat aanvullende services en verfraaiingen later worden gedaan.

Behalve werken aan het nieuwe platform wil HDN het komend jaar de mogelijkheden van bronontsluiting versnellen. Daarvoor is een regiegroep in het leven geroepen, waar onder meer ING, ABN Amro en de NHG zitting in hebben. Doelen zijn onder meer om een pilot te starten voor digitale identiteit, het kunnen koppelen met de SV loontabellen van het Nibud (voor de financieringslastennormen) en de mogelijkheden voor parallelle bronontsluiting.

GEEN REACTIES