ING nu marktleider in nieuwe hypotheken

Opmerkelijke verschuiving in de top 10 hypotheekverstrekkers: in het eerste kwartaal was Rabo voor het eerst niet de grootste hypotheekverstrekker, maar ING Bank.

Dat meldt IG&H in haar Hypotheekupdate eerste kwartaal 2014.

Grootste stijger in dat kwartaal was NIBC Direct met 3,4%, waarmee zij in de top-10 terecht is gekomen op de achtste plaats. ING Bank schoof van plaats 3 naar de koppositie ten koste van Rabobank die nu de tweede plaats bezet. Aegon deed een stapje terug naar de derde positie. Vier en vijf blijven ABN Amro en Florius. Obvion schuift op naar de zesde plaats en Nationale Nederlanden naar de zevende. Na NIBC komt ASR Bank de top-tien binnen op negen en de lijst wordt gesloten door Delta Lloyd.

Verdwenen zijn Argenta Spaarbank (in het vorig kwartaal nog zes) en Syntrus Achmea (nu elf).

Navraag door IG&H bij NIBC leert dat ze een structurele groeiambitie hebben in hypotheken. Hiermee is een serieuze speler toegetreden tot de markt, waarvan de consument door de toegenomen concurrentie zal profiteren. Andere grote stijgers zijn Florius en ING Bank (beiden +2.8%). Florius had al een sterk kwartaal eind 2013 en zet deze lijn door.

Grootste dalers zijn Aegon en Argenta Spaarbank. Argenta Spaarbank verliest 2,8%. AEGON levert 2.7% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar het laatste kwartaal 2014 was dan ook wel een opmerkelijk sterk kwartaal, waarin Aegon de tweede hypotheekverstrekker van Nederland was. Rabobank verliest ook dit kwartaal weer marktaandeel, maar de daling is beperkt (-0.3%).

Bijsluitmarkt

Vanaf dit kwartaal geeft IG&H ook de top 10 van de over- en bijsluit markt weer. Zoals te verwachten is er een grote relatie tussen de top 10 voor de totale markt en voor de over-en bijsluitmarkt.

Wanneer een aanbieder meer of minder appetite heeft voor het verstrekken van hypotheken, geldt dat immers zowel voor het verstrekken van nieuwe hypotheken als voor het aantrekken van oversluiters. Toch zijn er wel interessante dingen te ontdekken. Zo is Aegon de derde hypotheekverstrekker voor de totale markt, maar slechts de 5e op de oversluitmarkt. In verhouding verstrekt Aegon dus veel nieuwe hypotheken. Nog opvallender is dit bij herintreder NIBC die nu de 8e verstrekker van Nederland is. NIBC heeft haar marktintrede vrijwel volledig gedaan met nieuwe hypotheken. Op de oversluitmarkt neemt ze slechts de 17e plek in.

Het omgekeerde is te zien bij Syntrus Achmea die weliswaar is verdwenen uit de top 10 van de totale hypotheekmarkt, maar wel op de 7e plek staat in de top 10 van over- en bijsluiters. Een mogelijke verklaring ligt in het type funding. Syntrus Achmea belegt langlopende pensioengelden en richt zich daarom vooral op hypotheken met lange rentevast periodes, die vaker interessant zijn voor oversluiters bij de huidige lage rentes.

GEEN REACTIES