Hypotheekportefeuille ING Nederland blijft maar dalen

ING lanceert platform voor MKB-financiering

Voor het zestiende kwartaal op rij daalt de Nederlandse hypotheekportefeuille van ING Bank. In het vierde kwartaal van 2017 was er een daling van €1,2 mrd naar €114,6 mrd.

Sinds ultimo 2013 is de totale Nederlandse portefeuille met €20,7 mrd gekrompen, ondanks de sterk aantrekkende huizenmarkt in Nederland in de afgelopen jaren. Deels komt deze krimp doordat ING met een zekere regelmaat een kleine portfolio verkoopt, zoals dit jaar van dochter Westland Utrecht.

Productie
Maar het grootste deel van de daling kan worden verklaard uit het feit dat de extra aflossingen die klanten doen, niet kunnen worden gecompenseerd door nieuwe productie. Het saldo van aflossingen en nieuwe productie is al vier jaar negatief. In 2017 was dit €4,1 mrd negatief, zelfs nog wat meer dan in 2016 (-€3,9 mrd). Dat de nieuwe productie op een relatief laag niveau ligt, kan onder meer komen door de moeizame verhouding tussen ING en het intermediair in de laatste jaren, hoewel deze relatie volgens Hidde Coebergh (directeur Hypotheken bij ING Bank) weer langzaam aan het verbeteren is.

Spaargeld
Het bij ING Nederland gestalde spaargeld nam in het vierde kwartaal licht af, met €1,2 mrd naar €139,3 mrd. Vergeleken met begin 2017 is er nog wel een stijging in het spaargeld van bijna €5 mrd te noteren. De daling in het vierde kwartaal is te verklaren (net als in het vierde kwartaal van 2016) doordat consumenten in de laatste maanden van het jaar nog een extra aflossing op hun hypotheek doen.

Winst
De onderliggende winst van de Nederlandse activiteiten van ING nam in 2017 met ruim 30% toe naar bijna €1,7 mrd. Dit werd vooral veroorzaakt door lagere bedrijfskosten en lagere voorzieningen voor slechte leningen.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES