HDN: Hypotheekmarkt lijkt aan te trekken

HDN: Hypotheekmarkt lijkt aan te trekken
© Stocksnap, Pixabay

Hypotheken Data Netwerk (HDN) registreerde 92.744 hypotheekaanvragen in het afgelopen kwartaal. Dat is een daling 9,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, toen er 102.918 aanvragen werden ingediend. Maar in vergelijking met het vorige kwartaal (Q2) is het aantal aanvragen nagenoeg gelijkgebleven. Gezien het feit dat het derde kwartaal traditioneel een rustiger periode is, concludeert HDN dat de hypotheekmarkt dus iets lijkt aan te trekken.

De daling in het aantal aanvragen betreft vooral de niet-kopersmarkt (over- en bijsluitingen), waar 31.514 aanvragen werden verwerkt (-24,2% ten opzichte van het derde kwartaal 2022). Het aantal hypotheken voor woningaankopen (61.230) bleef nagenoeg onveranderd (-0,2%) in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het gemiddelde hypotheekbedrag groeide van € 332.800 in het derde kwartaal van 2022 naar € 337.793 in het afgelopen kwartaal (+1,5%). Binnen de niet-kopersmarkt nam het gemiddelde hypotheekbedrag af met 3,8% van € 113.600,- in Q3 2022 naar € 109.282,- in het afgelopen kwartaal.

Ruim een derde meer aanvragen met NHG

Het aantal aanvragen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) groeide met 36,5% ten opzichte van Q3 2022 naar 27.600 aanvragen. Kopers met NHG leenden gemiddeld € 267.300,- (+9,3%) voor een woning ter waarde van € 308.800,- (+8%).

Het aantal aanvragen met gebruik van een meeneemregeling nam aanzienlijk toe: van 9.600 in Q3 2022 naar 16.600 in het afgelopen kwartaal (+72,4%). Het gemiddelde hypotheekbedrag voor deze aanvragen bleef vrijwel constant op € 372.500,- (+0,7%). Het aantal aanvragen met een aflossingsvrij deel is met 43% gedaald van 18.500 naar 10.600. Gezien de hoge rentestanden is dit niet verwonderlijk.

Opstromer verliest terrein ten gunste van starter

Binnen de klantprofielen die HDN onderscheidt blijft de Starter Stabiel, voor het derde kwartaal op rij, met 12.800 aanvragen verantwoordelijk voor de meeste aanvragen in de kopersmarkt; dat betekent een stijging van 23%. De Doorstromer NHG en Starter Jong deden het ook goed met respectievelijk 5.160 (+41%) en 7.400 (+16%) aanvragen.

Het aantal Opstromers daalde met ruim 23% van 15.600 aanvragen in Q3 2022 naar 11.900 in Q3 2023. Ook het aantal Ondernemers Aankoop nam af met 10% (4.950 aanvragen). Opvallend is de Opstromer Nieuwbouw, die ongeveer net zoveel aanvragen deed in Q3 2022, maar in vergelijking met Q2 2023 aanzienlijk meer aanvragen deed; het aantal pluste 32,5% van 3.320 aanvragen in Q2 2023 naar 4.400 aanvragen afgelopen kwartaal.

Stijging kopersmarkt in Friesland, Zeeland en Noord-Holland

Hoewel het aantal aanvragen in de kopersmarkt in het derde kwartaal vergelijkbaar was met Q3 2022, zijn er regionale verschillen. Friesland (+4,9%), Zeeland (+4,5%), en Noord-Holland (+3,1%) vertoonden groei, terwijl Flevoland (-10%) en Limburg (-4,6%) juist krimp ervoeren.

Aantal energielabels stijgt fors

Het aantal hypotheekaanvragen met een bekend energielabel steeg in het afgelopen kwartaal naar 58,3%, dat is een groei van bijna 20%. Bij de aanvragen voor het aanschaffen van een woning ligt dat percentage op 69,9%. Label C wordt nog steeds het vaakst opgegeven (26%), gevolgd door A (20%) en B (13%).

Aantal verduurzamingsmaatregelen stabiliseert

Het percentage hypotheekaanvragen waarbij energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is gestegen van 11,8% in Q3 2022 naar 14,4% in het afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal van 2023 was dit echter nog hoger: 15%.

Met name in de niet-kopersmarkt werden in het afgelopen kwartaal minder vaak energiebesparende maatregelen meegefinancierd, waardoor het percentage in deze groep daalde van 14% in Q3 2022 naar 11,7% in Q3 2023.

9.440 hypotheekaanvragen waren bedoeld voor de aanschaf van een woning met een label D of lager. Positief is dat voor deze woningen bovengemiddeld vaak energiebesparende maatregelen worden gefinancierd, namelijk bij 25,3% van de aanvragen. Vorig jaar was dit nog 20%.

De gemiddelde woningwaarde van energiezuinige woningen (label A of hoger) lag in Q3 2023 op € 520.350,-. Dat is ruim € 69.000 hoger dan het marktgemiddelde.

Bron: HDN

GEEN REACTIES