HDN: energiebesparende maatregelen eigen woning stijgen mondjesmaat

HDN: maatregelen energiebesparing eigen woning stijgen mondjesmaat
© Pixabay

2020 was natuurlijk het jaar van de records op de huizenmarkt. Maar wat het aantal energiebesparende voorzieningen voor de eigen woning betreft valt er – ondanks de grote belangstelling voor dit onderwerp – nog weinig spectaculairs te melden, zo blijkt uit het jaaroverzicht van het Hypotheken Data Netwerk.

Het aantal huizenkopers en -bezitters dat vorig jaar energiebesparende voorzieningen meefinancierde in de hypotheek is met 5,1% nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de 5% in 2019. Daarbij zijn er wel duidelijke verschillen te zien tussen aanvragen van kopers met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. Het aantal kopers zonder NHG dat energiebesparende voorzieningen meefinancierde steeg met 4,6% ten opzichte van 2019. Daarbij moet opgemerkt worden dat de groei sterk is afgenomen: in 2019 bedroeg die nog ruim 36%. Kopers die gebruikmaakten van NHG financierden juist minder vaak energiebesparende voorzieningen mee: 6,2% tegenover 6,7% het jaar daarvoor.

Op de niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken) werd ook een fractie vaker gebruikgemaakt van de mogelijkheid om energiebesparende voorzieningen mee te financieren: 4,9% van de aanvragen in 2020 tegenover 4,2% in 2019.

Energielabel
Er was in 2020 vaker een energielabel bekend bij een hypotheekaanvraag. Bij ongeveer 30% van alle hypotheekaanvragen in 2020 werd een energielabel opgegeven. Dit is opnieuw een toename ten opzichte van het jaar daarvoor (+9,5%). Bij het aanvragen van een hypotheek voor de aanschaf van een woning is bij 40,1% van de gevallen het energielabel bekend. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2019. Van koopwoningen waarbij een energielabel bekend was, hadden de meeste in 2020 een label A (20%), gevolgd door C (18%) en A++ (15%). Bij de over- en bijsluitingen werd in 18,2% van de gevallen een energielabel opgegeven, een stijging van 11,3% ten opzichte van 2019. Binnen de niet-kopersmarkt is het meest voorkomende energielabel C (26%). Bij deze aanvragen werd overigens wél bovengemiddeld vaak gebruikgemaakt van het meefinancieren van energiebesparende voorzieningen (9,5%). Dat is een sterke toename van 28,6%.

Verder werden er in vorig jaar 59.549 hypotheken aangevraagd voor de aanschaf van een energiezuinige woning (label A of hoger), dat zijn er 28,9% meer dan in 2019. In Flevoland was de toename met 46,9% het grootst.

Hogere marktsegementen
Dan nu de records: HDN registreerde 535.375 hypotheekaanvragen in 2020. Dat is een stijging van 24,5% ten opzichte van 2019, dat ook al een topjaar was. Het aantal aanvragen ten behoeve van de aanschaf van een woning steeg met 10,8% naar 303.788; het aantal oversluitingen en tweede hypotheken nam met maar liefst 48,5% toe en kwam uit op 231.587. Dat maakt dat er in 2020 ruim 136 miljard euro aan hypotheken is aangevraagd via HDN.

De groei van de kopersmarkt is hoofdzakelijk zichtbaar in de hogere segmenten van de markt. Het aantal aanvragen met NHG groeide met 3,3% een stuk minder hard dan zonder (+15,8%). Verder valt op dat kopers met NHG gemiddeld 15% meer eigen middelen inbrachten dan in 2019, terwijl kopers zonder NHG gemiddeld iets minder nodig hadden (-1,3%). Dit kan verklaard worden doordat starters relatief vaker gebruikmaken van NHG en zij dus geen overwaarde kunnen inzetten voor het financieren van de woning.

Kopers met het door HDN onderscheiden profiel ‘Doorstromer NHG’ deden als enige minder aanvragen dan in 2019 (-1,7%). Ook kopers met profiel ‘Ondernemer aankoop’ konden moeilijk profiteren van de sterk groeiende markt; hun aantal nam met slechts 2% toe.

Bron: HDN

GEEN REACTIES