(Findinet) Grondverzakking of -verschuiving zijn doorgaans geen gedekte gevaren

De kans is klein dat zakelijke of particuliere opstalverzekeringen of bedrijfsschadeverzekeringen de schade van de ’t Loon-winkeliers dekken.

Het Verbond van Verzekeraars neemt in een persbericht mogelijke illusies bij de winkeliers bij voorbaat weg. Het Verbond wijst erop dat het veel tijd in beslag zal nemen voordat de aansprakelijkheidsvraag is beantwoord. En die moet eerst duidelijk zijn wil eventueel een claim ingediend kunnen worden. De kans is namelijk klein dat de eigen verzekeraar  van de winkelier zal uitkeren, omdat grondverzakking -of verschuiving doorgaans niet gedekt is op zakelijke of particuliere opstalverzekeringen of bedrijfsschadeverzekeringen.

Het Verbond meldt:

"Gedupeerden zullen er rekening mee moeten houden dat vaststelling van de oorzaak en afhandeling van dergelijke claims behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen. Zolang de oorzaak van de verzakking niet is vastgesteld, is niet duidelijk of, en zo ja wie er aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Gedupeerden met een zakelijke of particuliere rechtsbijstandsverzekering kunnen hun verzekeraar om advies vragen hoe het best te handelen.

De kans is klein dat zakelijke of particuliere opstalverzekeringen of bedrijfsschadeverzekeringen de schade dekken. Grondverzakking of -verschuiving zijn doorgaans geen gedekte gevaren. Of er dekking is, hangt af van de polisvoorwaarden en de oorzaak van de schade. Het Verbond van Verzekeraars raadt verzekerden aan hun polisvoorwaarden hier goed op na te slaan of hun verzekeraar te raadplegen. Diegenen die hun verzekering via een tussenper-soon hebben afgesloten, kunnen hun tussenpersoon het beste om advies vragen.

Burgemeester Depla van Heerlen heeft aangekondigd om dinsdag een regeling voor acute nood aan het College van Burgemeester en Wethouders voor te leggen en hoopt dat deze diezelfde avond in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze sobere regeling is als steuntje in de rug bedoeld voor ondernemers als het gaat om bijvoorbeeld herhuisvesting en liquiditeitsproblemen."

GEEN REACTIES