Consumentenbond: en-bloc-clausule Yarden is onrechtmatig

Consumentenbond ziet af van juridische stappen tegen Yarden

De Consumentenbond heeft verzekeraar Yarden per brief gesommeerd de versobering van het natura-uitvaartpakket terug te draaien. Volgens de Consumentenbond is die maatregel onrechtmatig.

Vanaf 1 januari 2020 is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden bij Yarden gemaximeerd. Gaan de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer omhoog, dan moet de verzekerde die zelf bij betalen.

Om die maatregel door te voeren, doet Yarden een beroep op de zogenaamde ‘en-bloc-clausule’. Die clausule staat in de algemene voorwaarden en geeft de verzekeraar het recht om onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig de regels te veranderen. ‘Maar dat mag alleen als de (financiële) nood heel hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn’, legt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, uit. De Consumentenbond is er echter niet van overtuigd dat Yarden geen andere keuze heeft. ‘We hebben Yarden herhaaldelijk, mondeling en schriftelijk, om opheldering gevraagd. Welke andere opties heeft het bedrijf onderzocht om de problemen het hoofd te bieden en waarom waren die niet geschikt? Op die vragen kregen we geen duidelijk antwoord.’

Volgens de Consumentenbond is in veel gevallen de invoering van de en-bloc-clausule zélf ook onrechtmatig. Deze stond niet in de voorwaarden op het moment dat klanten de verzekering afsloten. Het gaat dan om polissen van de voorgangers van Yarden, AVVL en NUVA. Zij namen pas in de jaren 90 van de vorige eeuw de en-bloc-clausule op in hun voorwaarden. Klanten werden daar niet of nauwelijks over geïnformeerd.

De Consumentenbond is ook niet te spreken over de manier waarop Yarden omgaat met klanten van wie de polis al in 2007 werd omgezet van een pakketpolis in een sommenpolis. Yarden heeft inmiddels toegegeven dat die omzetting onterecht was. Maar consumenten moeten volgens de bond zelf actie ondernemen om hun geld terug te krijgen. De Consumentenbond vindt dat Yarden de gedupeerden actief moet benaderen en compenseren. Dat geldt ook voor verzekerden die na de omzetting in 2007 een extra verzekering afsloten of hun verzekering stopten.

Yarden kwam vorig jaar in financiële problemen, veroorzaakt door inflatie en grote kostenstijgingen. Branchegenoot DELA is van plan Yarden over te nemen en wil de gevolgen van de versoberingsmaatregel verzachten door kostenstijgingen tot 2029 voor verzekerden op zich te nemen.

Bron: Consumentenbond

GEEN REACTIES