Generali: ‘Opfriscursus verkeersregels nodig’

© Generali

Nederlanders scoren gemiddeld een magere 6,1 op de landelijke verkeerstest van verzekeraar Generali. Meer dan een derde van Nederland haalt een onvoldoende. De meeste fouten worden gemaakt bij de vraag over het puntenrijbewijs. Maar weinig mensen weten dat de puntentelling voor iedereen geldt en niet alleen voor jongeren. 

“Als zo veel mensen de verkeerskennis niet op orde hebben, dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren, vindt Rik Schneiders, Manager bij verzekeraar Generali. “Wie de regels niet kent, kan verkeerssituaties niet goed lezen. En dat kan ervoor zorgen dat je trager reageert, met alle gevolgen van dien. Houd je kennis dus up-to-date, bijvoorbeeld met een opfriscursus.”

Noord-Holland scoort met een gemiddelde van 5,9 het laagste cijfer, gevolgd door Zeeland en Friesland (beide 6,0). Inwoners van Flevoland scoren met een gemiddelde van 6,4 het hoogst op de Verkeerskennistest. Groningers (6,34) en Brabanders (6,28) volgen de provincie op de voet.

Mannen hebben meer verkeerskennis dan vrouwen. In cijfers: een 6,3 voor de mannen en een 5,9 voor vrouwen. Dat geldt voor kennis van voorrangsregels, nieuwe regels, borden én het voertuig. En personen ouder dan 40 jaar scoren over het algemeen lager dan personen jonger dan 40 jaar, vooral op verkeersborden en nieuwe verkeersregels. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben de meeste kennis hebben van voorrangsregels. Babyboomers hebben dan weer de minste voertuigkennis van alle leeftijdsgroepen.

Wie jaarlijks meer kilometers maakt, heeft ook meer verkeerskennis. Automobilisten die minder dan 7.500 km per jaar rijden, scoren gemiddeld een 5,9 op de test. Mensen die jaarlijks meer dan 50.000 km rijden, hebben een gemiddelde score van 6,7. Hoger opgeleiden hebben daarnaast nog wel wat in te halen wat betreft voertuigkennis. Vergeleken met de rest van Nederland, hebben ze weinig verstand van de auto zelf.

(Generali)

GEEN REACTIES