Geen overgangstermijn hypotheekaanvragen

Geen overgangstermijn hypotheekaanvragen
© Pixabay

Er komt geen overgangstermijn voor hypotheekaanvragen die worden gedaan aan het eind van het jaar om te voldoen aan de leennormen van 2018. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een unaniem aangenomen motie van de Tweede Kamer hierover naast zich neergelegd.

“Aan de motie liggen de wijzigingen in het hypotheekverstrekkingsproces die voortvloeien uit de Mortgage Credit Directive (MCD) ten grondslag. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat hypotheekverstrekkers dienen te toetsen aan de hypothecaire leennormen op het moment dat het bindend aanbod wordt gedaan. Omdat er vorig jaar sprake was van een overgang naar een nieuwe werkwijze heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangegeven in 2017 eenmalig in het toezicht rekening te houden met een overgangstermijn van één maand. Deze overgangstermijn was bedoeld om de ontstane onzekerheid over de introductie van de nieuwe regels te beperken. Na verschillende gesprekken met de sector dit jaar hebben het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) besloten dat er geen aanleiding is om voor aankomend jaar wederom een overgangstermijn te hanteren”, aldus de minister in haar Kamerbrief.

“De AFM heeft mij bericht dat zij geen aanleiding ziet om opnieuw een overgangstermijn te hanteren. De AFM wijst op de omstandigheden die ten grondslag lagen aan de overgangstermijn voor het jaar 2016-2017 zich dit jaar niet hebben voorgedaan. In 2017 is van nieuwe regelgeving, zoals de MCD, geen sprake. De stapsgewijze verlaging van de LTV-norm tot 100% per 1 januari 2018, die in de motie wordt aangehaald, is geruime tijd bekend. De AFM is van mening dat consumenten op dit moment niet gebaat zijn bij dergelijke maatregel.”

Daarnaast meldt de minister dat zij met de sector wil inzetten op het verder verkorten van de doorlooptijden in het hypotheekaanvraagproces. “Ik roep hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs op om de doorlooptijden transparant te maken zodat de consumenten deze kunnen vergelijken.”

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES