Flinke winst voor Nationale Nederlanden

Nieuw administratiesysteem ORV Nationale-Nederlanden operationeel

Nationale Nederlanden heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het operationeel resultaat steeg eind 4e kwartaal tot 428 miljoen euro, een kwart meer dan over het 4e kwartaal 2018. Over het gehele jaar bedroeg het operationele resultaat bijna 1,8 miljard euro, een stijging van 10,3% ten opzichte van 2018, meer dan verwacht.

De bedrijfsresultaten stegen in bijna alle segmenten. Ook werden er in het vierde kwartaal verdere kostenbesparingen doorgevoerd van 36 miljoen euro. Dat brengt de totale kostenreductie op 360 miljoen euro ten opzichte van het ijkjaar 2016. De Solvency-II-ratio steeg met een basispunt tot 218%.

De Nederlandse schadetak verbeterde aanzienlijk. Het operationeel resultaat nam toe van 40 miljoen 4e kwartaal 2018 tot 63 miljoen Q4 2019. Dit is te danken aan een hoger resultaat in underwriting bij schade en onroerend goed en in lagere administratieve kosten. De combined ratio verbeterde van 99.4% over (geheel) 2018 tot 95.4% over 2019.

CEO David Knibbe sprak van een sterke financiële performance. “De maatregelen die we nemen om onze winstgevendheid in de schadetak te verbeteren werpen vruchten af. De verwerving van Human Capital Services (HCS) versterkte onze positie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. De aangekondigde verwerving van de VIVAT schadetak zal onze positie in dit segment verder versterken.”

Het operationeel resultaat van de Nederlandse leventak steeg licht, van 192 naar 193 miljoen in het vierde kwartaal, vooral ten gevolge van lagere kosten. Verder sloot NN Bank voor een recordbedrag van 8 miljard euro aan hypotheken af in 2019.

Bron: NN

GEEN REACTIES