Duurzaam advies is met een lantaarntje te zoeken

Duurzaam advies is met een lantaarntje te zoeken
© Pixabay

Financieel adviseurs lijken bij uitstek de beste uitgangspositie te hebben om consumenten te adviseren op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Toch gebeurt dit nog te weinig, constateert Bureau DFO. De oorzaken liggen bij de overheid, de consument, maar ook bij de adviseur zelf.

Duurzaamheid zal in de komende jaren een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s worden. Financieel adviseurs kunnen hierbij in de communicatie met consumenten een belangrijke rol spelen. De sector opereert echter nog gefragmenteerd en heeft te maken met diverse belemmeringen. Dit blijkt uit een serie gesprekken van Bureau DFO met adviseurs over hun visie op duurzaamheid, daartoe in staat gesteld door verzekeringsmaatschappij ANSVAR. De resultaten van de gesprekken zijn gebundeld in een verslag.

Perverse prikkel
Zo heeft het declaratiestelsel – net als het provisiestelsel – een perverse prikkel in zich; namelijk dat het rendement dat een financieel adviseur bij het hanteren van een vast tarief behaalt, bepaald wordt door de snelheid waarmee hij de transactie kan doorlopen. Daardoor is het voor de adviseur op korte termijn aantrekkelijker om géén advies op het gebied van duurzaamheid te geven. Uit de gesprekken blijkt dat deze ongewenste kant van het declaratiestelsel deels verantwoordelijk is voor het feit dat een deel van de adviseurs niet alleen weinig of geen aandacht besteedt aan het afdekken van risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid, maar ook niet aan de mogelijkheden van het verduurzamen van de woning.

Zonnepanelen
Daarnaast wordt tegenstrijdig overheidsbeleid genoemd als belemmering. Een bekend voorbeeld is het stimuleren van woningeigenaren om zonnepanelen te plaatsen, waarna zij worden geconfronteerd met een hogere WOZ-waarde. Ook het geforceerd terugbrengen van het aflossingsvrije gedeelte van de hypotheek, terwijl er ook bekeken kan worden in hoeverre spaargeld op een duurzame manier kan worden besteed, wordt genoemd.

De consument zelf vormt eveneens een belemmering: die heeft vaak onvoldoende inzicht in duurzaamheidsmaatregelen en in de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van ondernemers die ze kunnen implementeren. Een mogelijkheid om bij het onderzoek naar de financiering van de woning meer aandacht te besteden aan duurzaamheid ligt bij softwareleveranciers. Adviseurs zijn positief over de mogelijkheid voor consumenten om gratis een “ruwe” inventarisatie te maken van de mate van energiezuinigheid van de eigen woning via bijvoorbeeld www.duurzaamheidsprofiel.nl.

Filosofie
Tot slot geven financieel adviseurs aan dat zij hun eigen beroepsgroep niet zien als ondernemers met een sterk ontwikkelde behoefte om te veranderen. Bijvoorbeeld veranderingen op technologisch gebied voltrekken zich in de sector relatief langzaam. Er zijn nog weinig kantoren waarbij duurzaamheid als filosofie echt een drijvende kracht van hun ondernemingsactiviteiten is. Duurzaamheid speelt primair in gesprekken van financieel adviseurs met consumenten over vermogensopbouwproducten en hypothecair krediet en nog in mindere mate bij bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Er is nog weinig sprake van uitwisseling van ervaringen en inzichten tussen de verschillende financiële sectoren. Betere samenwerking en uitwisseling van kennis kan leiden tot versnelling van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Bron: Bureau DFO

GEEN REACTIES