Duohypotheek blijft dood ding op tekentafel

De banken denken nog na, AEGON en Delta Lloyd zijn uitgedacht: zij vertalen het Blok-concept niet in een concreet product.

Dit meldt het Financieel Dagblad. Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd zegt tegen de krant”: “‘We willen als sector terug naar eenvoudige producten. De duohypotheek is dat niet. Zij is ook moeilijk uit te leggen aan de klant.” Nog belangrijker is zijn opmerking dat de duohypotheek “niet is te rijmen met onze zorgplicht.”

AEGON meldde het FD voorlopig niet te komen met de duohypotheek, omdat die te complex en uiteindelijk te duur is voor de klant.

De grootbanken zijn nog in het denkstadium en doen daarom geen stellige uitspraken. In elk geval zijn er nog geen concrete plannen, laat staan dat er al producten op de schappen liggen.

Hier wreekt zich de solistische opstelling van Blok die in maart van dit jaar antwoordde op schriftelijke vragen dat hij het concept niet had voorbesproken met de aanbieders. Hij vond het niet “in de rede liggen” contact te zoeken met financiële instellingen om na te gaan in hoeverre er interesse bestaat voor zijn constructie.

GEEN REACTIES