DNB: Levensector moet krimpen en consolideren

De slechte reputatie en onzekerheid bij marktpartijen als gevolg van de woekerpolisaffaire staan fusies of overnames in de weg.

Toch zijn die nodig, schrijft DNB in het Overzicht Financiële Stabiliteit, omdat de levensverzekeringssector zich zal moeten aanpassen aan de geringere vraag naar levenproducten. “Daarvoor is het belangrijk voor de sector om snel een oplossing te vinden voor de ophef over beleggingsverzekeringen.”

Moeilijk

“De Nederlandse levensverzekeringssector heeft het moeilijk”, constateert DNB. “De lage rente in combinatie met relatief hoge garanties en tegenvallende beleggingsresultaten zetten druk op de kapitaalpositie. Bovendien overschreden de uitkeringen aan polishouders voor het tweede achtereenvolgende jaar de ontvangen premies, omdat de vraag naar levenproducten terugloopt. Hoewel er cyclische oorzaken zijn, zoals een afkoelende woningmarkt, is de vraagterugval met name het gevolg van twee belangrijke structurele ontwikkelingen.”

Twee structurele oorzaken

“Ten eerste zorgt de slepende kwestie omtrent beleggingsverzekeringen, de zogeheten ‘woekerpolisaffaire’, voor een laag vertrouwen van consumenten in de sector. Het consumentenvertrouwen in verzekeraars is weer bijna net zo laag als op het dieptepunt tijdens de crisis in 2009.

Ten tweede kiezen consumenten sinds de introductie van banksparen steeds vaker voor deze vorm van fiscale vermogenvorming, waar zij voorheen gebruik maakten van verzekeringsproducten. Banken hebben sinds 2008 een marktaandeel opgebouwd van ongeveer vijftig procent van de nieuw afgesloten vermogensproducten. De aan de evensverzekeringssector betaalde premies zijn dan ook fors gedaald. Een aantal verzekeraars heeft ingespeeld op de nieuwe trend door bankspaarproducten via bancaire dochterondernemingen aan te bieden.

De verschuiving naar banksparen vermindert de fiscaal gedreven verwevenheid tussen sectoren. Met de voorstellen van het parlement die de fiscale aantrekkelijkheid van de ‘kapitaalverzekering eigen woning’ wegneemt, is een nieuwe stap gezet om deze verwevenheid in de toekomst nog verder terug te dringen."

GEEN REACTIES