DNB hoeft geen vergunning af te geven aan OAWM

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat DNB geen vergunning hoeft af te geven aan de “verzekeraar van intermediairs”.

DNB heeft geweigerd een verklaring af te geven aan de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij als vrijgestelde kleine onderlinge voor het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf .

In mei 2013 meldden wij dat DNB een dergelijke verklaring weigerde en dat OAWM een beroepsprocedure zou aanspannen om de verklaring op die manier af te dwingen. De sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam heeft de vordering van OAWM niet toegewezen. Het knelpunt vormt de manier warop OAWM haar verplichtingen heeft herverzekerd. Initiatiefnemer Pjotr van Tilburg zei daarover: “De financiële risico’s zijn goed doorgerekend en ook afgedekt. Oprichtingskosten worden betaald uit een achtergestelde lening van € 5.000,- die de adviseurs verstrekken aan hun eigen onderlinge waarborgmaatschappij. Maar belangrijker: O.A.W.M. heeft met Lloyds underwriter Liberty Syndicate afgestemd dat een deel van de portefeuille volledig herverzekerd moet worden, met daarnaast een stop loss dekking voor de rest van de portefeuille.”

Toch oordeelt de rechtbank dat de statuten van OAWM niet geheel voldoen aan de wettelijke vereisten. “De verkregen herverzekering is niet van zodanige aard dat in alle gevallen de schade kan worden opgevangen”.

Teleurstelling

De uitspraak van de rechter is een teleurstelling voor de assurantiekantoren achter OAWM:

“Natuurlijk is het jammer dat de rechter OAWM niet de kans wil geven om te bewijzen dat het ook anders kan, maar we zijn er vooral trots op wat we met OAWM hebben neergezet. Een 100% transparant opererende verzekeringsmaatschappij in eigendom van de polishouders, is maatschappelijk gezien een grote stap vooruit. Daarover bestond geen verschil van mening. En juist daarom is het jammer dat OAWM de markttoegang is ontzegd op technische gronden.”

De vergunning voor de serviceprovider, waarbij alle activiteiten zouden worden ondergebracht, is al eind 2012 door de AFM afgegeven.

Het vonnis is nog niet gepubliceerd en de assurantiekantoren achter OAWM kijken nu of zij al dan niet tegen dit vonnis hoger beroep aantekenen.

GEEN REACTIES