Handig: brochure met alle sociale zekerheidscijfers

Een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2014 van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de brochure Stand van zaken van de sociale zekerheid gepubliceerd. Daarin de premies en uitkeringen van de volks- en werknemersverzekeringen per 1 januari 2014.

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte uitleg over de uitkering/voorziening.

Na het premieoverzicht komen aan de orde:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 •  Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW)
 •  Kindgebonden budget
 • Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
 • Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 •  Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling)
 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

GEEN REACTIES