DNB: anti-witwascontroles van banken schieten doel voorbij

DNB: anti-witwascontroles van banken schieten doel voorbij
© Hebi B., Pixabay

Banken moeten hun inspanningen tegen witwassen doelgerichter maken en meer op daadwerkelijke risico’s baseren. Ook moeten zij ervoor zorgen dat klanten hiervan minder last ondervinden. Dat zegt De Nederlandsche Bank in een nieuwe studie ‘Van herstel naar balans’.

De afgelopen jaren bleek dat een aantal banken hun poortwachtersrol, het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), ernstig hadden verwaarloosd. Bekendste voorbeelden zijn ING en ABN AMRO. In allerijl zijn de banken toen begonnen met hersteltrajecten om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

Die trajecten zijn duur en DNB betwijfelt of ze doelmatig zijn. Een meer risicogebaseerde benadering kan de inspanningen van de financiële sector gerichter maken. Zo’n benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten van klanten van het betalingsverkeer.

Betere risico-identificatie

DNB verwacht van de banken allereerst een betere risico-identificatie van klanten. Bij een laag risico is een beperkte inzet voldoende, zodat er meer capaciteit overblijft om de aandacht te richten op de hogere risico’s. De toezichthouder gaat banken daarbij helpen door ‘guidance’ te geven over benaderingen die bij lage risico’s passend zijn.

Ook de bredere inzet van nieuwe technologie, indien nodig in samenspraak met de wetgever, moet de aanpak van witwassen gerichter maken. Voor de risicoclassificatie van klanten en bij transactiemonitoring kan bijvoorbeeld ‘machine learning’ ingezet worden. Voorwaarde is dan wel dat er adequate waarborgen zijn voor de privacy, non-discriminatie en uitlegbaarheid. Ook het hergebruik van gegevens door klanten, bij voorbeeld via elektronische identificatie, zou de administratieve lasten kunnen verminderen.

Gerichter prioriteiten stellen

Daarnaast moeten banken inzetten op het versterken van de effectiviteit van de keten van betrokken partijen. Zij moeten beter coördineren en gerichter prioriteiten stellen, bijvoorbeeld door gezamenlijk te onderzoeken of de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties kan verbeteren door de aandacht te richten op de daadwerkelijk verdachte transacties.

DNB bespreekt de komende maanden in Ronde Tafels met vertegenwoordigers uit de sector en andere betrokkenen waar de belangrijkste knelpunten zitten en op welke terreinen nadere ‘guidance’ kan helpen deze weg te nemen.

Bron: DNB

GEEN REACTIES