DELA laat SWO binnenkort los

DELA past winstuitkering aan

Verzekeraar DELA gaat vanaf volgend jaar geen ‘voordeurscontrole’ meer doen voor nieuwe aanstellingen. ‘De facto verlaten we daarmee het systeem van de SWO’.

Dat stelt Armand Baas Becking, directeur Intermediair van DELA, in het novembernummer van am: Magazine. Volgens Baas Becking is het straks voldoende wanneer een adviseur een Wft-vergunning heeft, om toegang te krijgen tot de bemiddelingsstraat van DELA. Het gaat in dit verband in het bijzonder om de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen en in mindere mate om uitvaartpolissen. Voor de samenwerking nieuwe stijl maakt DELA vooraf geen basisafspraken, zoals binnen een SWO voorheen gebruikelijk was, aldus Baas Becking. ‘Digitalisering maakt de bewaarplicht bijvoorbeeld overbodig.’ Wel wordt volgens hem gemonitord hoe de samenwerking tussen DELA en de adviseur verloopt. Daarnaast blijven bestaande SWO-afspraken van kracht.

Faciliteren
Baas Becking vindt de aanpassing nodig omdat het karakter van de markt is veranderd door het provisieverbod en door digitalisering. ‘Klanten kunnen weten meer door het internet, dus is het logisch om klanten meer regie te geven.’ Hij wijst onder meer op de mogelijkheid voor klanten om zelf verzekeringen af te sluiten en administratieve handelingen door te voeren. ‘En de adviseurs die naast hun klanten staan moeten op hun beurt vrij zijn om een verzekeraar te kiezen, zeker als het provisieloze en eenvoudige producten betreft. Daarnaast is er meer flexibiliteit in hoe de adviseur de klant bedient. DELA wil dit faciliteren door in ons aanstellingsbeleid een aantal eisen voor adviseurs los te laten.’

Afspraken
Baas Becking geeft aan dat op termijn klanten van adviseurs toegang krijgen tot ‘MijnDELA’ om een aantal zaken zelf af te handelen. ‘Wel respecteren we de afspraken die adviseurs met klanten hebben gemaakt. Adviseurs zullen duidelijk benoemd worden bij de producten die via hen zijn afgesloten.’ Verder wordt klanten altijd gewezen op de mogelijkheid om advies in te winnen bij de adviseur en krijgt de adviseur desgewenst altijd een seintje wanneer een klant een aanpassing doorvoert.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES